I det fynske folks tjeneste

Natursager koster kommuner dyrt

I Faaborg Midtfyn vurderer embedsmændene, at det vil koste treårsværk alene at behandle de 250 sager, som den lokale naturfredningsforening nu varsler er på vej.

I Faaborg Midtfyn vurderer embedsmændene, at det vil koste treårsværk alene at behandle de 250 sager, som den lokale naturfredningsforening nu varsler er på vej.

Naturfredningsforeningen har rejst sagerne efter af have gennemgået og sammenlignet luftfotos fra forskellige steder i kommunen.

- Det ville betyde, at vi skal have mange flere penge til området, eller at alle andre indsatser på miljøområdet ville gå i stå, siger Grethe Justesen (K), formand for Teknik- og Miljøområdet i Faaborg Midtfyn Kommune til Ritzau.

Kommunen har de seneste to måneder gennemgået 39 af sagerne
fra Naturfredningsforeningen, og det svarer til dobbelt så mange
sager, som kommunen ellers har på et helt år.

Håber på dialog

Grethe Justesen erkender, at kommunen er forpligtet til at reagere, når den bliver opmærksom på, at nogen har ødelagt et stykke natur ved for eksempel at pløje det op til landbrugsjord.

Men i stedet for at gå den lange vej med varslinger, påbud, klager og bøder håber hun i stedet på en konstruktiv dialog med landmændene, der ejer en stor del af jorden.

- Jeg vil på ingen måde være med til at hænge landbruget ud i denne sag eller kræve større bøder. Det skaber ikke respekt for naturen, tværtimod skaber det blot øget konflikt. Jeg tror på en positiv dialog, hvor vi får dem som medspiller, siger Grethe Justesen.

Hun har netop lavet en aftale med formanden for de fynske landboforeninger om at gennemgå sagerne, og hun håber at få lignende aftaler med de to øvrige landboforeninger, der organiserer landmænd i området.

Et uhyggeligt billede

- Det er et super uhyggeligt billede på den meget kedelige udvikling, der er i kommunerne. Jeg er sikker på, at vi kan lave sådan en gennemgang i hver eneste kommune med lige så skrækkelige resultater til følge, og det viser, hvilket pres naturen er ude for i øjeblikket, siger René la Cour Sell, direktør i Danmarks Naturfredningsforening.

Fakta om paragraf 3-områder

Paragraf 3 i naturbeskyttelsesloven skal beskytte mod
ændringer af naturområder som heder, moser, overdrev, strandenge
og ferske enge.
Et paragraf 3-område er ikke det samme som et fredet område,
men en ødelæggelse af området er en overtrædelse af
naturbeskyttelsesloven.
Indtil kommunalreformen lå ansvaret for at gribe ind, når
paragraf 3-områder blev ødelagt, hos amterne. Nu har kommunerne
ansvaret.
En gennemgang af paragraf 3-områderne i Faaborg Midtfyn
Kommune har afsløret en lang række steder, hvor naturen er
blevet ødelagt. En tredjedel af kommunen er blevet gennemgået og
har afsløret 90 sager. Der ventes 250 sager, når hele kommunen
er gennemgået.
På et helt år behandler kommunen typisk omkring 20 sager.

/ritzau/