Nej tak: Elever og forældre skeptiske over udsigten til storskole

Flere politikere i Faaborg ønsker nu at sammenlægge Øhavsskolens to afdelinger Uglen og Svanen for politikerne betyder det flere penge i kassen, men for de bekymrede forældre betyder det lavere trivsel og mindre plads.

 De to skoler, Sundskolen og Toftegårdsskolen i Faaborg, blev i 2016 sammenlagt til Øhavsskolen, med de to afdelinger Uglen og Svanen for henholdsvis 0.- 6.- klasse og 7.- 10. klasse.

Nu skal der igen spares, og det betyder, at politikerne vil sammenlægge Uglen og Svanen. Det vil ifølge forældrene betyde, at de små børn "mases" ned og skal gå sammen med de store i stedet for at være for sig selv.

Planen er at rive den gamle Toftegårdsskole, hvor Uglen nu er, ned og i stedet udstykke området til byggegrunde.

Løftebrud og høringssvar

Næstformand i skolebestyrelsen og forælder til et barn på Øhavsskolen Torben Pryds er rasende over planerne.

- Vi føler, at politikerne begår løftebrud. Der har været en klokkeklar aftale om, at en sammenlægning af skolen var betinget af en ombygning og renovering af afdeling Uglen. Den ombygning er vi jo i flere omgange blevet snydt for på grund af besparelser, siger Torben Pryds.

Skolebestyrelsen på Øhavsskolen har lavet et høringssvar, og det samme har række grundejere, der ønsker at gøre indsigelse mod projektet.

- Vi er blevet lovet arbejdsro til at udvikle trivslen blandt både børn og medarbejdere. Det går den rigtige vej i øjeblikket. Det er vi bange for at sætte over styr, forklarer Torben Pryds.

Nej tak fra eleverne

Sammenlægningen i 2016 gik dengang ud over trivselsundersøgelsen på skolerne, og der var dårlige trivselsundersøgelser både for børn og blandt de ansatte.

På Svanen har elevrådet spurgt samtlige elever, hvad de synes om ideen, og konklusionen er, at det vil de ikke have. De frygter, at der bliver for lidt plads.

- Vi har prøvet det her i coronatiden, hvor vi skulle være udenfor. Det var ret stramt med pladsen med de 300 elever, vi i forvejen er, siger Næstformanden i elevrådet, Joel Raviv.

Ifølge eleverne vil der ikke være nok plads, når både de store og små skal tilgodeses.

- Når der både skal være legeplads for de små og plads til de store elever med fodbold og så videre, så er der ikke nok plads, siger Joel Raviv.

Faldende elevtal og korte briller

Et af argumenterne for skolelukningen er blandt andet et faldende elevtal.

-  Vi har et stort børnetalsfald i kommunen, så eleverne kan godt være på én skole. De kloge mennesker har undersøgt det, siger Jack Odgaard.

På Øhavsskolen nikker de genkendende til faldet i elever, men er samtidig skeptiske overfor kommunens argument.

- Ja, det er korrekt, at vi har haft et fald i antallet af elever, men det er altså kun, hvis man tager de korte briller på, forklarer Torben Pryds.

Bosætningsstragien der fejler, eller hvad?

Ifølge Jack Odgaard fra Dansk Folkeparti, som sidder i Opvækst- og Læringsudvalget i Faaborg, der har været med til at stille forslaget om lukningen af Uglen, er det et 100 procent enigt udvalg, der står bag beslutningen. Det er til trods for at kommunen har en bosætningsstrategi, der gerne skulle bringe flere mennesker til kommunen.

Det faldende elevtal er dog ikke noget, som hverken Torben Pryds eller skolebestyrelsen er bekymrede over, og ifølge dem er det ikke et holdbart argument for lukningen af uglen.

- Hvis man lukker skolen, vil der på længere sigt jo ikke længere være plads til alle eleverne på skolen, medmindre at kommunens bosætningsstrategi fejler, men det er vel ikke deres plan, siger Torben Pryds.

Ifølge Torben Pryds kunne man i stedet fokusere på at holde det løfte, som kommunen har givet skolen tilbage i 2016 og renovere skolen, og så skal eleverne nok komme til.

- Jeg bliver vred

Fra kommunen lyder det, at en renovering af Uglen fremfor en lukning ville koste omkring 46 millioner kroner. Et beløb, som Torben Pryds forvirres over.

- Jeg bliver så vred over det her. De der 46 millioner kroner er som trukket ud af den blå luft. Der er ingen, der er blevet præsenteret for de tal før nu, siger Torben Pryds.

Ifølge hamer det tidligere meldt ud, at en renovering af Uglen ville koste 21 millioner kroner.

Ingen af parterne kan dog svare på, hvad det reelt vil komme til at koste, ej heller hvad en lukning af Uglen ville kunne spare kommunen.

Hvis Uglen lukkes, vil Svanen uden tvivl skulle undergå en renovering for at leve op til både de små og store klassers behov mener Torben Pryds, og heller ikke dette er der blevet fremlagt tal for på nuværende tidspunkt.