Nye planer for gammel bane

En gruppe borgere vil skabe nyt liv omkring den gamle jernbane fra Ringe til Faaborg.

Gruppen mener, at det uden de store midler vil være muligt at fastholde dette helt specielle kulturmiljø, der er langs den gamle bane fra Ringe til Faaborg.

Langs hele jernbanen findes mange karakteristiske træk skabt siden banens anlæggelse for godt 125 år siden. Ingen steder i Danmark findes så lang en jernbane, som forbinder en meget typisk
stationsby, Ringe, med en 750 år gammel købstad, Faaborg, og som går går gennem landsbyer med stationsmiljøer og et særpræget kulturlandskab med mark og skov.

Jernbanen fra Ringe til Faaborg er meget eksemplarisk for jernbanens udbredelse og betydning i Danmark og en klassisk bevaringssag, mener gruppen.

Kørslen med persontog stoppede i 1962

Kørslen med persontog mellem Ringe og Faaborg stoppede i 1962. De følgende 25 år blev banen alene brugt til godstog.

Herefter blev denne transport begrænset til strækningen mellem Ringe og Korinth.

De senere år har der været arbejdet med forskellige initiativer for at sætte skub i en sådan udvikling af banen, senest med en tilstandsvurdering af jernbanen i 2005, etablering af foreningen Midtfynsbanen i 2006, udgivelse i 2007 af Vision 2020 om
bevarelse og udvikling af jernbanestrækningen Ringe-Korinth, etablering af initiativgruppen, Langs Banen i 2007.

Gruppen arrangerer visionsmøde 1. december.