I det fynske folks tjeneste

Nyt vådområde på Sydfyn

Faaborg-Midtfyn Kommune har fået 18,1 millioner kroner til at lave vådområde langs Sallinge Å.

Projektet strækker sig langs 12 km. af Sallinge Å og dækker 141 hektar.

Dyrkede arealer og græsarealer omdannes til våde enge, der fjerner 17 tons kvælstof om året.

Projektet berører 48 lodsejere, som er blevet hørt på forhånd.

Sallinge Å munder ud i Odense Å, som igen munder ud i den sårbare natur i Odense Fjord.

Projektet er et led i regeringens Grøn Vækst Plan.