Politikere vil lukke fem skoler i Faaborg-Midtfyn

Politikerne i Faaborg-Midtfyns økonomiudvalg har mandag behandlet spareplanerne for kommunens skoler, og det er planer, der vil koste fem af kommunens skoler livet. 

Lidt efter klokken 16 udsendte kommunen en pressemeddelelse, hvor det gøres klart, at et flertal i økonomiudvalget vil lukke skolerne i Gislev, Nr. Broby, Vester Hæsinge, Heden-Vantinge  og heldagsskolen på Åstrup Skole.

SF's medlem af økonomiudvalget Torben Smith stemte imod flere af skolelukningerne, men ellers var det et enigt udvalg, der sendte sin anbefaling videre til byrådet, der skal godkende planen den 14. september.

Se hele pressemeddelelsen

Detaljerne i skoleplanen præsenteres sådan her i kommunens pressemeddelelse:

Økonomiudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune har i dag behandlet indstillinger fra Børne- og Undervisningsudvalget om ændringer i skolestrukturen. Økonomiudvalget har besluttet at indstille følgende til godkendelse i kommunalbestyrelsen på deres møde den 14. september:

Skolestrukturændringer - Tre Ege Skolen samles på 2 afdelinger: Ryslinge og Kværndrup
Økonomiudvalget anbefaler til kommunalbestyrelsens godkendelse:
- At Gislev Afdeling nedlægges pr. 1. august 2011.
- At 0.-6. kl. fra Gislev-afdelingen flyttes til Ryslinge-afdelingen.
- At den nedlagte børnehave Blæksprutten i Ryslinge anvendes som SFO.
- At bygningen Blæksprutten anvendes til SFO og budgetmæssigt overflyttes til Tre Ege Skolen pr. 1. august 2011.
- At Tingagerskolen bliver overbygningsskole for Tre Ege Skolen.
- At der afsættes anlægsbudget til udbygning af Tingagerskolen.
- At der findes egnede lokaler til ungdomsklubben i Gislev, såfremt skolen anvendes til andet formål / afhændes.
- At kommunalbestyrelsens beslutninger sendes i høring.
Torben Smith stemmer imod at Tre Ege Skolen i Gislev nedlægges. Torben Smith indstiller, at Tre Ege Skolens nuværende struktur bevares.

Skolestrukturændringer - Omstruktureringer af skolerne i Brobyområdet
Økonomiudvalget anbefaler til kommunalbestyrelsens godkendelse:
At Nordskolerne og Sydskolerne nedlægges pr. 1. august 2011, idet der etableres en ny skole i Broby-området med ét skoledistrikt bestående af Pontoppidan-afdelingen (0.-9.klasse) og Allested-Vejle-afdelingen (0.-6 klasse) med følgende konsekvenser:
 
- Nr. Broby-afdelingen nedlægges, og eleverne flyttes til Pontoppidan-afdelingen pr. 1. august 2011.
- Vester Hæsinge Afdelingen nedlægges og eleverne flyttes til Pontoppidan-afdelingen med virkning fra 1. august 2011
- Anlægsbudgettet for 2011 tilpasses kommunalbestyrelsens beslutninger vedr. pkt. 1 og 2.
- Skolebygningerne i Vester Hæsinge og Nr. Broby afhændes.
- Bygningen Skovtrolden anvendes til SFO og overflyttes budgetmæssigt til Pontoppidanskolen.
- At daginstitutionen Skovtrolden nedlægges, og børnene fordeles til andre institutioner
- Kommunalbestyrelsens beslutninger sendes i høring jf. folkeskoleloven.
Torben Smith indstiller, at V. Hæssinge afdeling nedlægges, og eleverne overflyttes til Pontoppidanskolen. Torben Smith kan således ikke følge Økonomiudvalgets flertalsindstilling.

Skolestrukturændringer - Nedlæggelse af Åstrup Skole - eleverne flyttes til Vester Åby Skole
Anne Merete Mikkelsen erklærede sig inhabil, hvilket udvalget godkendte. Anne Merete Mikkelsen deltog derfor ikke i punktets behandling. Økonomiudvalget anbefaler til kommunalbestyrelsens godkendelse:
- At Åstrup Heldagsskole nedlægges som selvstændig skole pr. 1. august 2011.
- At der etableres et heldagsklassetilbud under Vester Åby Skole med overflytning af eleverne fra Åstrup Skole.
- At kommunalbestyrelsens beslutning sendes til høring jf. Folkeskoleloven
På sigt vurderes potentialet i at oprette en samlet heldagsskole i direkte tilknytning til en folkeskole. De to heldagsklassetilbud skal have et fagligt formaliseret samarbejde.
Det anbefales endvidere at der sker en ændring og harmonisering af heldagsklassetilbuddets indhold, normering og økonomi, jfr. Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 19. august 2010, pkt. 106 "Harmonisering af heldagsklasse-tilbud".

Skolestrukturændringer - Heldagsklasserne fra Broskolens afdeling Rolfsted flyttes til Nordagerskolen i afdeling på Heden-Vantinge Skole
Anne Merete Mikkelsen erklærede sig inhabil, hvilket udvalget godkendte. Anne Merete Mikkelsen deltog derfor ikke i punktets behandling. Økonomiudvalget anbefaler til kommunalbestyrelsens godkendelse:
- At heldagsklassen overflyttes til Nordagerskolen med en afdeling på Heden-Vantinge Skole pr. 1. august 2011.
På sigt vurderes potentialet i at oprette en samlet heldagsskole i direkte tilknytning til en folkeskole. De to heldagsklassetilbud skal have et fagligt formaliseret samarbejde. Torben Smith stemmer imod, at heldagsklasserne fra Rolfsted Skole overflyttes til Nordagerskolen med en afdeling på Heden-Vantinge Skole.
Det anbefales endvidere at der sker en ændring og harmonisering af heldagsklassetilbuddets indhold, normering og økonomi, jfr. Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 19. august 2010, pkt. 106 "Harmonisering af heldagsklasse-tilbud".

Skolestrukturændringer - Nedlæggelse af Heden-Vantinge Skole - eleverne overføres til Espe Skole
Økonomiudvalget anbefaler til kommunalbestyrelsens godkendelse:
- At Heden-Vantinge Skole nedlægges pr. 1. august 2011 og tillægges Espe Skoles distrikt.
- At bygningen anvendes til heldagseleverne fra Rolfsted.
- At Espe Skole får Nordagerskolen som ovebygningsskole.
- At der oprettes et pasningstilbud på Heden-Vantinge Skole, som bliver en afdeling af børnehaven Kahytten, som ligger i Espe.
- At kommunalbestyrelsens beslutning sendes i høring jf. folkeskoleloven.
Torben Schmidt stemmer imod at Heden-Vantinge Skole nedlægges pr. 1.8.2011 - samt at bygningen anvendes til heldagsklasseelever.

Skolestrukturændringer - Nedlæggelse af Søllinge Skole
Økonomiudvalget anbefaler til kommunalbestyrelsens godkendelse
- At Søllinge Skole nedlægges og skolens skoledistrikt tillægges Broskolen afdeling Rolfsted med virkning fra 1. august 2011
- At heldagsklasserne flyttes til Nordagerskolen afdeling Heden-Vantinge med virkning fra 1. august 2011
- At børnehavedelen på Søllinge Skole nedlægges og børnene overflyttes til andre institutioner.
- At kommunalbestyrelsens beslutning sendes i høring jf. Folkeskoleloven.

Skolestrukturændringer - 7.- 9. klasse fra Brahetrolleborg overføres til Faaborg Sundskole
Økonomiudvalget anbefaler til kommunalbestyrelsens godkendelse
- At 7. - 9. klasse fra Brahetrolleborg overføres til Faaborg Sundskole pr. 1. august 2011.
- At 7. - 9. klasse fra Svanninge Skole og Horne Skole overflyttes til Toftegårdsskolen pr. 1. august 2011.
- At anlægsbudgettet tilpasses dette.
- At kommunalbestyrelsens beslutning sendes i høring jf. Folkeskoleloven.
Model og konsekvenser er beskrevet i alternativt forslag: "7.-9. klasse fra Brahetrolleborg overføres til Faaborg Sundskole. 7.-9. klasse fra Svanninge og Horne overføres til Toftegårdsskolen" og ligger som bilag på sagen.
Samling af 10. klasserne på 2 folkeskoler; Toftegårdskolen og Tingagerskolen i et samarbejde med Ungdomsskolen
Anbefales med virkning fra 1. august 2011.