I det fynske folks tjeneste

Poul plejer plænen: Beskæftigelsespenge til handicappede på vej

Beskæftigelsesministeriet har afsat 21,5 millioner kroner til at fremme beskæftigelsen for personer med handicap. Ansatte hos Brunstofte i beskyttet beskæftigelse elsker deres jobs.

00:54

Video: Lasse Frost

- Jeg elsker at arbejde i haven.

Poul Johansen sætter sig på hug og luger ukrudt mellem de røde og gule tulipaner.

- Jeg er helt tosset med det, slår han fast, mens han rejser sig og kigger ud over haven.

Poul Johansen arbejder på bostedet Brunstofte lige uden for Ringe på Midtfyn. Et socialpædagogisk opholdssted for psykisk handicappede. Men også et sted hvor seks udviklingshæmmede til dagligt arbejder med at passe dyr, dyrke urtehaven og kløve brænde til salg.

Den 46-årige havemand har travlt for tiden. Det er den tid på året, hvor haven virkelig rører på sig. Men det kan man ikke se her. Græsset, hækken og æbletræerne står knivskarpt.

- Jeg vil gerne have, at tingene skal være i orden, siger Poul Johansen.

Jeg elsker at arbejde i haven. Jeg er helt tosset med det

Poul Johansen

Når man nu går så højt op i sin have, må man ikke gå ned på udstyr. Det gør Poul Johansen heller ikke.

- Jeg har bare det hele. Det eneste, jeg mangler, det masser af penge, forklarer Brunstoftes havemand.

Selvom Poul Johansen ikke tjener en fyrstelig løn og, ifølge ham selv, mangler penge til at købe de traktorer, han elsker så højt, kan han ikke forestille sig at lave noget andet. For ham er hans job det bedste i verden.

Tilknytning til arbejdsmarkedet
Beskæftigelsesministeriet vil bruge 21,5 millioner kroner på projekter, som kan ”udvikle nye metoder til at fastholde og bringe personer med handicap ind på arbejdsmarkedet”.

På Brunstofte er det også en af målene med at tilbyde beskyttet beskæftigelse.

- Vi forsøger så vidt muligt, at de kommer ud og prøver nogle ting, så de kan komme ud og få et arbejde. Så de, der kan, kan komme videre,  forklarer Laila Madsen, leder på Brunstofte.

Beskyttet beskæftigelse – Serviceloven §103

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer.

Ifølge hende er en af måderne at få udviklingshæmmede til at nærme sig arbejdsmarkedet at give dem noget, der minder om et ”rigtigt” arbejde.

- De skal have et ordentligt arbejde, så de kan se en mening med det, fortæller Laila Madsen.

Et arbejde med mening er netop, hvad Brunstofte forsøger at give de ansatte.

Flemming Christensen bor på Brunstofte, og har tidligere arbejdet på stedet. Lige nu er han – som han selv siger – lejet ud til den lokale Spar-købmand i Ryslinge. Han giver Laila Madsen ret i, at et arbejde er vigtigt.

- Det er rart at have noget at stå op til og sige, at jeg tjener mine egne penge, siger Flemming Christensen.

Tilbage i haven viser Poul Johansen stadig stolt rundt, og indviger alle, der vil høre om det, i hans mange planer for fremtidige projekter. 

Inden han dog kan fortsætte med at luge ukrudt og klippe hækken i haven på Brunstofte skal han videre til en af hans kunder. Kunder, som han hjælper med udendørs arbejde. Og i dag skal der lægges løg.

Ansøgningsfristen for at få del i de 21,5 millioner kroner er udløbet, og i alt er der kommet 51 ansøgninger.