Ringe Skov bliver tredoblet

Ringe Skov skal gøres tre gange så stor fra de nuværende 40 hektar til 120 hektar svarende til 240 fodboldbaner.

Med udvidelsen af Ringe Skov er den Grønne Helhedsplan for området vest for Ringe stort set fuldført omfattende den genskabte Ringe Sø, en udsigtsbakke og golfbane.

Naturstyrelsen har inddraget interesserede borgere aktivt i forarbejdet og har fået mange ideer til forstørrelsen af Ringe Skov.

Det har blandt andet medført, at foreninger i området sammen med Naturstyrelsen laver et rekrativt område til brug for for eksempel spejdere og skoleklasser.

Desuden bliver der etableret 10 hektar hundeskov.

Skovrejsningens formål er at skabe et bynært rekreativt område og samtidig beskytte drikkevandsboringer mod forurening.

Projektet er i offentlig høring indtil 20. november og træplantningen går igang i 2015.

Se hele planen her