Sparebudget: Forældre skal nu betale for deres børns computerskader på skolen

Fremover må forældrene til elever i Faaborg-Midtfyns skoler selv punge ud med penge til reparationer, når børnenes computer bliver skadet. 

Et bredt budgetforlig i Faaborg-Midtfyn betyder, at kommunen skal spare og effektivisere for 26,2 millioner kroner. Men samtidig bryster politikerne sig af, at det er lykkedes stort set at holde børneområdet og ældreområdet fri for besparelser

- Jeg er rigtig glad for og stolt over denne budgetaftale, hvor vi på trods af svære vilkår beskytter velfærden. Der har været bred politisk enighed om, at vi skulle værne om børn og ældre og fastholde vores serviceniveau, selvom der er et stigende pres på velfærdsområderne. Det er jeg rigtig godt tilfreds med, siger borgmester Hans Staunsager (S) i en pressemeddelelse.

Dyrere SFO'ere

Men enkelte besparelser på skoleområdet er dog en del af budgetaftalen.

En del af besparelserne går ud over forældre, der har børn i folkeskolerne eller i SFO. Politikerne har vedtaget, at forældrebetalingen for en plads i SFO hæves fra 70 til 75 procent, hvilket vil koste en familie 140 kroner ekstra om måneden. 

Samtidig kommer forældrene nu også til at betale, hvis deres barn har beskadiget den computer, de har fået udleveret af skolen. 

Faaborg-Kommune har prioriteret, at elever allerede fra børnehaveklassen får en bærbar computer til rådighed. Men antallet af skader er betydelige, og da en stor del af skaderne skyldes misligeholdelse, må forældrene nu selv betale reparationer, som ikke hænger sammen med almindelig brug eller slitage.

Endelig dropper kommunen den øgede indsats til integration, da antallet af flygtninge er faldende. 

Besparelser på ældreområdet

På ældreområdet bliver en klippeordning i hjemmeplejen, der gav borgere mulighed for ekstra personaletid nu begrænset på kommunens plejehjem, og samtidig bliver det statslige tilskud til værdighedspolitikken reduceret de kommende år. 

- Vi har dog ikke kunnet undgå besparelser, og det er altid svært. Men vi må sige, at budgettet for 2020 er blevet markant bedre, end vi havde frygtet tidligere på året, hvor der var risiko for, at vi skulle spare op mod 90 millioner kroner, siger borgmesteren og tilføjer, at han glæder sig over den brede budgetaftale.

Bredt forlig

23 af byrådets 25 medlemmer står bag budgetforliget, der har tilslutning fra Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Socialistisk Folkeparti. Kun Enhedslisten og Konservative er ikke med i budgetforliget. 

Ifølge forligspartierne betyder aftalen, at der bliver tilført 21,2 millioner kroner til at møde det stigende behov på særligt handicap‐ og psykiatriområdet, og 5,1 millioner kroner ekstra til vækst i serviceydelserne, der er opstået, fordi der er kommet flere børn, ældre og voksne med særlige behov. 

Utilfredsstillende forløb

Samtidig giver Hans Staunsager udtryk for stor frustration om den kommunale udligning og om økonomiaftalen mellem KL og staten. 

- Jeg må sige, at vores arbejdsvilkår som lokalpolitikere har været ekstremt utilfredsstillende i år. Budgetprocessen har været præget af en historisk usikkerhed, og det rammer jo også borgerne og hele vores organisation. Forhåbentlig har vi til næste år fået et nyt kommunalt udligningssystem og fået indført flerårige budgetaftaler mellem KL og staten. Det vil gøre det nemmere for os at planlægge frem i tiden og skabe stabilitet i velfærden og servicen til borgerne, siger borgmesteren.