Syge sosu'er ringes op af chefen: - Hvad fejler du, og hvornår er du tilbage?

I Faaborg-Midtfyn kommune har man siden 2017 haft et fald i sygefraværsprocenten blandt sosu-personalet på 20,6 procent. Hos FOA er man skeptiske over for, om årsagen til faldet kan kædes sammen med en hårdere behandling af sygemeldte medarbejdere.

- Hvordan har du det? Hvor længe er du syg? Hvornår regner du med at komme tilbage?

Sådan lyder nogle af de spørgsmål, man som sygemeldt sosu-personale kan få stillet på sin første sygedag.

- Det kan godt ske, at de spørger, hvad man fejler, fortæller Maria Busborg Jørgensen, der er tillidsrepræsentant i hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune, .

I Faaborg-Midtfyn Kommune har man siden 2019 haft en sygefraværspolitik, der ifølge kommunen selv tager rettidig omhu til medarbejderne, men hos fagforeningen FOA kan politikken også være med til at skabe unødvendig stress og frygt for at miste sit job.


Ny håndtering af sygefravær er positivt - eller hvad?

En ny analyse fra Indenrigs- og Boligministeriets benchmarkingenhed viser, at sygefraværet for sosu-personale i Faaborg-Midtfyn Kommune er faldet med 20,6 procent fra 2017 til 2019, og i alt har kommunen haft et fald på 10,1 procent på sygefraværet for kommunalt ansatte.

quote Sygdom er jo en størrelse, som man har med at gøre alle steder, og vi havde et ønske om, via vores nye politik, at få håndteret fravær gennem et dialogbaseret, systematisk, dygtigt men også gennemsigtig arbejde.

Kitt Lysén Pedersen

Det er et fald, som de i kommunen er stolte over, og dels tilskriver den guide for håndtering af sygefravær, som kommunen introducerede og implementerede i 2019.

- Sygdom og fravær er jo noget, som findes på vores arbejdspladser, og vi havde et ønske om, via vores nye guide, at få håndteret fravær gennem et dialogbaseret, systematisk, dygtigt men også gennemsigtig samarbejde, lyder det fra Kitt Lysén Pedersen, der er chef for Sundhed og Ældre i Faaborg-Midtfyn Kommune.

- Når vi har flere medarbejdere til stede, undgår vi brugen af vikarer. Fravær koster noget, men det gør det på flere parametre. Det gør det både for de medarbejdere, der er tilbage på arbejdspladsen og for borgernes oplevelse af kontinuitet. Ved at reducere sygefraværet har vi har sikret en større tilstedeværelse af kendte medarbejdere i mødet med borgerne. Dette har guiden klart været med til at understøtte..

Men samtidig med, at Faaborg-Midtfyn Kommune er den fynske kommune med lavest sygefravær på socialområdet, har kommunen fra 2017 til 2020 haft 135 afskedigelsessager - det højeste antal af alle kommuner på Fyn.

Tabel over antallet af afskedigelsessager blandt kommunalt ansatte i fynske kommuner:

KommuneAntal sagerAndel
Assens102 sager21%
Faaborg-Midtfyn135 sager22,3%
Kerteminde60 sager18,2%
Langeland49 sager15,7%
Nordfyns57 sager16,2%
Nyborg58 sager14,2%
Odense209 sager13,3%
Svendborg99 sager11,7%
Ærø11 sager7,6%

Det er for meget

Hos FOA er man også overbevist om, at faldet i sygefraværsprocenten kan tilskrives sygefraværspolitikken, men hos fagforeningen er roserne til den nye politik dog knap så høje.

- Vi synes, at den er lidt på grænsen. Jeg kan godt være i tvivl om, om det er o.k. at kontakte personalet på første sygefraværsdag for at høre, hvornår de kommer tilbage, fortæller Louise Brandstrup, der er sundhed- og Servicesektorformand hos FOA Sydfyn.

quote De medlemmer jeg har været sammen med til samtaler, har undret sig over, hvor tit man skal til samtale, og hvor hurtigt man skal komme med lægeerklæringer.

Maria Busborg Jørgensen

Også Maria Busborg Jørgensen har blandede holdninger og erfaringer med håndhævelsen af politikken.

- De medlemmer, jeg har været sammen med til samtaler, har undret sig over, hvor tit man skal til samtale, og hvor hurtigt man skal komme med lægeerklæringer, fortæller Maria Busborg Jørgensen.

- Jeg vil også sige, at linjen er blevet kortere for, hvor længe man fastholder en medarbejder med sygefravær.

En opgørelse fra FOA fra februar 2021 viser, at den klar hyppigste årsag til afskedigelsessager blandt medlemmer i social- og Sundhedssektoren er sygdom.

62 procent af afskedigelsessagerne blandt kommunalt ansatte medlemmer i sektoren på landsplan skyldes sygdom.

Afskedigelsessager blandt kommunalt ansatte medlemmer i Social- og Sundhedssektoren i perioden jan. 2017-okt. 2020, opdelt på årsagerSagerAndel
Disciplinær/diskretionær123 sager2%
Bortvisning331 sager4%
Manglende kvalifikationer356 sager4%
Adfærd412 sager5%
Arbejdsmangel /besparelser460 sager6%
Vilkårsændringer490 sager6%
Tavshedsbelagt768 sager9%
Sygdom5.053 sager62%

Opkald på sygedage

Ifølge Faaborg-Midtfyn Kommunes guide til håndtering af sygefravær skal den sygemeldte medarbejder ringes op som minimum, på første, femte, tiende og tyvende sygedag. Hvert opkald indebærer en samtale om, hvordan den sygemeldte medarbejder har det, og hvilken plan der skal igangsættes, for at medarbejderen kan komme tilbage på arbejde.

Men opkaldene kan for nogle have den modsatte effekt.

- Man er tilbøjelig til at melde sig tidligere rask, og hvis man melder sig for tidligt rask, ja, så bliver man ofte hurtigere syg igen, forklarer sektorformand hos FOA Sydfyn Louise Brandstrup.

Bekymringerne eller frustrationerne over sygefraværspolitikken gør Kitt Lysén Pedersen ærgerlig, da intentionen var en anden.

- Guiden er netop lavet, fordi vi har haft fokus på nærvær og trivsel. Guiden er med til at gøre det forudsigeligt og gennemsigtigt for både leder og medarbejder, og det er noget, der gerne skulle virke trygt for medarbejderne, forklarer Kitt Lysén Pedersen.

- Når man har været sygemeldt, så ved man, lederen giver et ring og hører, hvordan det går.

Men netop de opkald kan i nogle tilfælde, ifølge både FOA, tillidsrepræsentant Maria Busborg Jørgensen og fællestillidsrepræsentant Karen Jeppesen give unødvendig stress, eller i værste tilfælde frygt for at miste sit arbejde.

De gode erfaringer skal også med

For FOA er det dog også vigtigt at understrege, at nogle medlemmer ingen problemer har haft, og selvom de er blevet opsagt efter et sygdomsforløb, så har de følt sig ordentligt behandlet.

quote I det store og hele ser jeg gode takter i vores sygefraværspolitik, problemet er nok mere hvordan den udføres i praksis.

Maria Busborg Jørgensen


Også for Maria Busborg Jørgensen har en længere sygemelding medført skånehensyn fremfor fyringsgrund.

- Jeg væltede i 2011 på min cykel, og det resulterede i en længere sygemelding. Da jeg nærmede mig knap et år som deltidssygemeldt, blev daværende leder og jeg enige om at fortsætte med skånehensynene efter min raskmelding, fortæller Maria Busborg Jørgensen.

Den gode oplevelse har for Maria betydet, at hun nu, ti år efter, fortsat er ansat i en skånestilling. Efter hendes mening er der gode dele i sygefraværspolitikken, men dele af den, der kan forbedres.

- I det store og hele ser jeg gode takter i vores sygefraværspolitik. Problemet er nok mere, hvordan den udføres i praksis, fortæller Maria Busborg Jørgensen.

En presset økonomi giver pressede medarbejdere

Fællestillidsrepræsentant Karen Jeppesen ser sygefraværspolitikken som et redskab, man introducerede for at hjælpe de ansatte, i hvert fald i starten.

- Det er jo for at hjælpe medarbejderne tilbage på arbejdspladsen. Sygefraværet i kommunen var ret højt, og vi er ikke den eneste kommune med sådan en politik, siger Karen Jeppesen.

- Men synes du så, at den hjælper de ansatte?

- Både og. I starten synes jeg, at de prøvede at forholde sig til den. Men som tiden går, synes jeg måske, at nogle af lederne misbruger den. Og den leder jo lidt op til, at hvis guiden ikke kan klare den, så er man nødt til at fyre medarbejderen, fortæller Karen Jeppesen.

Men ifølge Karen Jeppesen kan årsagen til den hårde tone findes i kommunens pengepung.

- Jo mere pressede lederne er på økonomien, jo mere presser de også de ansatte, og det giver jo indimellem et dårligt arbejdsmiljø, hvor man bliver mere hårde i filten og har svært ved at tælle ti, hvor vi skal tælle til ti, forklarer Karen Jeppesen.

- Den guide eller politik blev lavet for at passe på medarbejderne, men nogle gange, og nu kan det godt være, jeg får et rap over nallerne, men det er jeg ligeglad med, nogle gange bliver lederne lidt skarpe over for medarbejderne.

Ifølge Karen Jeppesen er det ikke mange gange, hun har oplevet at en af hendes kollegaer er blevet fyret for sygdom, men hun kender mange, der har frygtet det.

Nødvendigt også at være kritisk

Men hvor lang skal linjen være, når det handler om kommunale midler, og kommunalt ansatte, der har for meget sygefravær?

- Selvfølgelig skal man være kritisk og sige, at man ikke kan have længerevarigt sygefravær, kommunen skal jo have stabile medarbejdere, men selvfølgelig skal vi også kigge på hvordan arbejdsmiljøet er, og hvilke udfordringer vi bliver stillet over for, forklarer Maria Busborg Jørgensen. 

I kommunen har man ikke et gyldent svar på, hvornår nok er nok.

- Det kan jeg ikke præcist sige. Når man går ind i en afskedigelse, kigger man på mange forskellige parametre. Det beror altid på en konkret og individuel vurdering, fortæller Kitt Lysén Pedersen.

Behov for en dialog

Louise Brandstrup mener, at de i Faaborg-Midtfyn Kommune slår hårdere ned end andre steder i landet.

- Det er ikke så længe siden, FOA kom ud med en undersøgelse, hvor vi kunne se at Faaborg-Midtfyn var den kommune med højeste andel af opsigelser. Der er altså noget, der peger på, at man skiller sig hurtigere af med syge medarbejdere, siger Louise Brandstrup.


Og også Maria Busborg Jørgensen kan se tendensen.

- De er hurtigere til at afskedige medarbejdere, der har sygefravær, og det betyder, at vi bliver mere pressede. Det er svært at skaffe faglært personale, så på sin vis kunne det gavne, at man prøvede at fastholde dem lidt længere i stedet for at afskedige dem, siger Maria Busborg Jørgensen.

Den udlægning er de dog kede af i kommunen.

- Det er jeg faktisk meget ked af at høre, siger Kitt Lysén Pedersen.

- Det giver jo mig en anledning til, at i dialog med, og om de oplevelser, der er, eller har været.