I det fynske folks tjeneste

Tobak i fængslet: Indsattes røg generer de ansatte

Der lugter ikke ligefrem af blomster på gangene i landsdelens arresthuse og fængsler. I stedet generer tobaksrøg fra de indsattes celler de ansatte.

De indsattes røg generer de ansatte

Det gælder i arresthusene i Tønder, Sønderborg, Odense og Vejle og i statsfængslerne i Renbæk, Sdr. Omme og Ringe.
 Det skriver DR Syd i dag.

 Men selvom Arbejdstilsynet har givet påbud om, at problemet med røg-gener skal bringes i orden, så er det ikke sket endnu i syv institutioner.

 Det viser dokumenter fra Arbejdstilsynet, DR Syd har fået aktindsigt i.

 Og faktisk er problemet så kompliceret, at man har bedt om fristforlængelse hos Arbejdstilsynet, siger HR-Chef i Kriminalforsorgen, Marianne Nielsen.

 - Havde der været hurtige løsninger, som kunne implementeres enten i form af nogle ventilationsløsninger eller i forhold til, hvordan vi håndterer de indsatte, så havde vi gjort det. Det er fordi, der ikke er en enkelt løsning, som ville kunne begrænse røgen, siger Marianne Nielsen til DR Syd.

 Kriminalforsorgen har fået indtil oktober til at komme tobaksrøgs-problemerne i de syv institutioner til livs.
 Et flertal i Folketinget ønsker samtidig et rygeforbud i fængslerne.

 Og nu vil Justitsministeriet se på, hvordan et sådan forbud kan udformes.