I det fynske folks tjeneste

Trafiksanering i Vester Åby

Midt i oktober måned går entreprenørerne i gang med at ombygge Vester Aaby, så trafiksikkerheden bliver bedre.

Midt i oktober måned går entreprenørerne i gang med at ombygge Vester Aaby, så trafiksikkerheden bliver bedre.

Vejdirektoratet har gennem længere tid arbejdet sammen med de lokale borgere om at finde en ny og trafiksikker løsning for byen.

Der skal laves nye fælles stier for cykler og fodgængere, og at vejen gennem byen skal gøres smallere for at få farten bragt ned.

Ny samlingsplads ved kirken

Vejdirektoratet laver samtidig en ny samlingsplads ved kirken med beplantning og siddepladser.

I projektet er der også medtaget nye belyste byporte, grafisk markering gennem hele byen, samt en lang række trafiksikkerhedstiltag omkring skolen.

Omkring skolen kommer der nye heller til skolepatruljen, og en variabel hastighedstavle, som kan ændre hastighedsbegrænsningen, når børnene skal til og fra skole.

- Vi er meget opmærksomme på, at afvikle arbejdet med så få gener som muligt for trafikanterne og med den størst mulige sikkerhed for folkene der udfører arbejdet. Vi har derfor valgt løsningen med trafiklys gennem byen, siger projektleder Kresten Lysholdt-Andersen fra Vejcenter Syddanmark.

Læs mere