I det fynske folks tjeneste

Udvisningsdømte kriminelle skal samles i Ringe Fængsel

En delaftale for Kriminalforsorgen er faldet plads i finanslovsforhandlingerne mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

01:48

Video: TV 2/Fyn, foto: Ernst Van Norde/Scanpix/arkiv

Kriminalforsorgen får tilført 600 millioner kroner i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Det er regeringen blevet enige med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om i en delaftale.

Ifølge aftalen tilføres 250 uniformerede betjente til området, og 40 ekstra betjente bliver indsat på fængslernes bandeafsnit, der blandt andet er placeret i Nyborg Fængsel. I Nyborg vil der også blive etableret et bandeafsnit mere.

Der er i den grad brug for flere betjente på vagt for at dæmme op for forråelsen i fængslerne.

Kim Østerbye, Formand for Fængselsforbundet

- Det har været afgørende for os, at vi får flere fængselsbetjente. Der har været for mange betjente, som har frygtet for deres sikkerhed, siger den fynskevalgte socialdemokrat og retsordfører Trine Bramsen ifølge Ritzau.

Aftalen indeholder også en plan om et såkaldt udvisningsfængsel, hvor man samler de udvisningsdømte kriminelle, så de ikke sidder spredt rundt om i de danske fængsler.

Det fængsel kommer til at være Ringe Fængsel og kaldes af regeringen for et "udvisningsfængsel".  Her vil de udvisningsdømte udlændinge blive placeret, og de vil ikke få mulighed for blandt andet at deltage i AMU-kurser eller får behandling for narkomisbrug.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har fokuseret på de udenlandske kriminelle. Derfor er vi glade for, at der bliver oprettet et arresthus for udenlandske kriminelle, der skal udsendes. Her vil der kun være basale ting og ikke fokus på resocialisering, siger Dansk Folkepartis Susanne Eilersen og tilføjer:

Læs også Erstatning til fængselsbetjent efter skudattentat i Nyborg

- Her vil der kun være basale ting og ikke fokus på resocialisering, siger Susanne Eilersen og fremhæver, at partierne desuden er enige om øget fokus på at få flere hjemsendt til især Rumænien.

Tilfredshed i Fængselsforbundet

I Fængselsforbundet er formand Kim Østerbye overordnet set tilfreds med aftalen, skriver tv2.dk:

- Med aftalen lægges der op til at styrke bemandingen i Kriminalforsorgen. Det har været Fængselsforbundets primære ønske til den nye aftale. Der er i den grad brug for flere betjente på vagt for at dæmme op for forråelsen i fængslerne. Jeg er glad for, at politikerne har lyttet til os, siger Kim Østerbye i en pressemeddelelse. 

Han er især glad for, at det har været muligt at undgå en række besparelser, som ellers blev foreslået forud for forhandlingerne.

Hovedpunkter i fængselsaftale

Regeringen er blevet enig med S og DF om at skærpe fængslernes fokus på bander. Her er hovedpunkterne.

Her er fem punkter, som aftaleparterne selv fremhæver fra aftalen:
 • Styrket sikkerhed og tryghed for de ansatte: Sikkerheden i fængsler og arrester skal styrkes for de ansatte. Det skal blandt andet ske ved at investere i ny sikkerhedsteknologi, som øger den fysiske sikkerhed i fængsler og arrester, så mulighederne for indsmugling af ulovlige genstande som mobiltelefoner, våben og narkotika svækkes. Samtidig etableres to nye forstærkningshold af fængselsbetjente, som med kort varsel kan sættes ind, hvor der er behov for et ekstra løft af sikkerheden og trygheden.
 • Styrket indsats mod bandemedlemmer: Der skal sættes mere konsekvent ind over for bandemedlemmerne, der i de senere år er blevet en stigende udfordring for de ansatte, og som også skaber utryghed for de andre indsatte. Den intensiverede indsats skal bestå i tilførsel af i alt cirka 40 fængselsbetjente, der fordeles på afdelinger i fængsler og arrester, som er særligt præget af udfordringer med bandemedlemmer. Sikkerheds- og efterretningsarbejdet i kriminalforsorgen vil også blive styrket, så det sikres, at bandemedlemmer placeres og håndteres under de rigtige forhold.
   
 • Styrket indsats over for kriminelle udlændinge:Der skal sættes hårdere ind over for udlændinge, der afsoner en dom for kriminalitet begået under deres ophold i Danmark. Med aftalen vil partierne etablere et udvisningsfængsel, som skal huse udvisningsdømte kriminelle. Desuden skal arbejdet med at sikre overførsel af udvisningsdømte kriminelle til afsoning i hjemlandet intensiveres, og regeringen vil også fortsætte arbejdet med at etablere danske fængselspladser i udlandet, hvor udvisningsdømte skal afsone deres straf.
   
 • Mere konsekvens og mindre tilbagefald: Der skal sættes mere konsekvent ind over for de indsatte, der ikke viser vilje til at komme ud af kriminalitet, og som ikke forstår at indrette sig efter reglerne. Med aftalen er partierne enige om at skærpe sanktionerne for misbrug af udgang, og der skal ses på, om de nuværende disciplinærsanktioner er effektive nok. Samtidig skal de indsatte, som kan og vil et liv uden kriminalitet, gives de bedste forudsætninger herfor.
   
 • Modernisering og fremtidssikring af afsoningen: Mange bygninger i kriminalforsorgen er af ældre dato, og det kan være et problem for sikkerheden. Derfor vil partierne bag aftalen bygge et nyt områdearresthus ved København med over 200 pladser med en høj grad af sikkerhed og effektive muligheder for sektionering (opdeling af de indsatte, red.). For at styrke sikkerheden for de kvindelige indsatte, så de undgår chikane eller overgreb fra de mandlige indsatte, vil partierne også etablere et kvindefængsel, ligesom man har det i Norge og Sverige.

Kilde: Justitsministeriet