I det fynske folks tjeneste

Vidt forskellige krav til kloakering: Det kan koste dig dyrt

En rundringning, TV 2 har foretaget til en række fynske kommuner, viser, at kommunerne tackler kravet om separatkloakering hos grundejere forskelligt.

Måden, hvorpå udfordringer med stigende mængder nedbør og gamle kloaksystemer tackles, afviger fra kommune til kommune. 

TV 2 har foretaget en rundringning hos syv kommuner på Fyn, og den viser, at der i perioden 2012-2016 er knap 3.000 borgere, der er blevet pålagt at separatkloakere deres ejendom.

Derudover viser rundringningen, at der er stor forskel på, hvilke kommuner, der vælger at pålægge sine grundejere at installere separatkloakering på ejendommen.

 

Nabokommunerne Svendborg og Faaborg-Midtfyn har hver sin måde at håndtere problematikken på. 

Svendborg Kommune i jagt på alternativer

I Svendborg Kommune ville man i 2013 indføre separatkloakering i et større villakvarter. Det mødte stor modstand fra borgerne, hvilket fik kommunen til at tænke i alternative løsninger. Tiltaget har resulteret i et forsøg, der nu er under afvikling med stor succes.  

Det var inspiration fra kommuner på Sjælland, der fik formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Svendborg Kommune, Birger Jensen(V), og resten af byrådet til at finde alternative løsninger til separatkloakering i kommunen.

Løsningen blev et forsøg med 20 hustande i Svendborg, som trådte ud af forsyningen for selv at lave såkaldte LAR-løsninger på deres grund, som er lokal afledning af regnvand.

Det betyder, at borgerne skal adskille regn- og spildevand på egen grund. Det sker ved at lave løsninger, hvor regnvandet naturligt siver ned i undergrunden fremfor at blive ledt ned i kloakken.   

- Borgerne får så en del af deres tilslutningsbidrag til kloaknettet retur. Et beløb på cirka 23.000 kroner, som i mange tilfælde vil kunne dække udgifterne til LAR-løsningerne, siger han.

Forsøget skal danne grundlag for, hvordan kommunen vil tackle udfordringer i forhold til kloakseparering i fremtiden.  

- På nuværende tidspunkt går det rigtig godt med forsøget. Men jeg kan ikke sige, at det er noget, vi vil rulle ud i hele kommunen. Der er mange variabler, der spiller ind, i forhold til hvor det er muligt, siger han. 

Det er ikke kun på privat grund, at vi forsøger at finde LAR-løsninger.

- Vi skal også undersøge, hvordan vi kan lede regnvand fra vejene ud i Svendborg Sund, så det ikke bliver blandet med spildevandet. Det er der lige nu forskellige bud på, hvordan vi løser, siger formanden.

Faaborg-Midtfyn Kommune: Nødvendigt med kloakseparering

I Faaborg-Midtfyn Kommunes spildevandsplan fra 2013 fremgår det, at 1332 grundejere skal anlægge separatkloakering senest i 2018. 

Søren Kristensen (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune, mener, at separatkloakeringen er en nødvendighed for at aflaste de hårdt belastede kloaksystemer i kommunen. 

Beslutningen blev dog taget vel imod af borgerne, da den blev præsenteret tilbage i 2013, og det skyldtes ifølge formanden grundig forberedelse. 

- Vi afholdt enormt mange borgermøder tilbage i 2013 og brugte generelt meget energi på at oplyse borgerne om planerne. Det arbejde var rigtig godt givet ud, siger han. 

Ikke alle var dog tilfredse med beslutningen, og derfor tilbyder kommunen også sine borgere et alternativ, hvis altså den enkelte grund tillader det.

- Borgerne har mulighed for at træde ud af forsyningen for selv at anlægge en LAR-løsning. Men det er jo ikke alle steder, at det er en mulighed, så derfor er der en gruppe boligejere, der er nødt til at separatkloakere, det kan vi ikke komme udenom, siger han. 

Borgere med påbud skal have hjælp

Diskussionen om hvem, der bør stå med regningen for separatkloakering, er også nået til Christiansborg. 

Miljøordfører hos de Konservative, Mette Abildgaard, er opmærksom på, at udgifterne kan være uoverkommelige for nogen, og det har hun en løsning på.  

- Hvis der er familier, der ikke kan finansiere udgifterne, ser vi gerne, at der laves en låneordning med favorabel rente, som kunne hjælpe borgerne, som skal løfte den her opgave for fællesskabet, da vi jo alle har et ansvar for klimaforandringer, siger hun.   

Pia Adelsteen, der er miljøordfører for Dansk Folkeparti, mener at separatkloakeringen er en fornuftig løsning. 

Landets kommuner kæmper med kloakrør, der ikke kan håndtere stigende mængder nedbør. Derudover er der mange steder enstrengskloakering, som blander spilde- og regnvand, som øger belastningen ved skybrud markant.

Kilde: Pia Adelsteen, miljøordfører, Dansk Folkeparti

Hun har dog forståelse for, at nogle grundejere er frustrerede over ekstraudgiften.