I det fynske folks tjeneste

Vil bevare Midtfynsk jernbane

En ny forening, Midtfynsbanen, og lokalråd vil arbejde for at bevare jernbanestrækningen fra Ringe til Korinth. Formålet er at bevare et stykke kulturhistorie og at udbrede kendskab til jernbanens betydning.

Bevaringsværdig jernbanestrækning

Strækningen fra Ringe til Korinth er erklæret bevaringsværdig af Kulturmiljøråd Fyn.

Den ny forening og lokalrådet Brahetrolleborg & Øster Hæsinge Sogne vil arbejde for at rådets erklæring bliver holdt i hævd og at sikre offentlighedens bevågenhed om projektet.

Foreningen Midtfynsbanen deler sit formål op i tre punkter:

  • at bevare banen Ringe - Korinth, så der fortsat kan køres med jernbanemateriel
  • at bevare og måske genetablere fast anlæg for at bevare et samlet unikt jernbanemiljø
  • at formidle kulturhistorien om og omkring jernbaner i forhold til bosætning i landskabet og naturen

Midtfynsbanen vil samarbejde med alle, der går ind for foreningens formål, skriver foreningens formand, Bjarne Jørgensen.

Møde i april

Lokalrådet Brahetrolleborg & Øster Hæsinge Sogne arrangerer et diskussionsmøde d. 5. april om bevaringsprojektet.

Rådet har inviteret forskere, politikere og folk fra turisterhvervet med til mødet for at lodde stemningen for at gennemføre bevarelsen af den gamle jernbane.