I det fynske folks tjeneste

Overskudsvarme har stort dansk eksportpotentiale

Ny afgørelse kan føre danske energivirksomheder op blandt verdens bedste til at udnytte overskydende varme.

Foto: Jeppe Bjørn Vejlø/Scanpix

En afgørelse fra Skatteankenævnet betyder, at Facebooks kommende datacenter ved Odense kan få lov til at levere overskudsvarme til fjernvarmenettet, uden at der skal betales afgift af det.

Afgørelsen kan også få positive konsekvenser mange andre steder end lige omkring Odense.

Det mener Henrik Hansen, der er direktør for brancheforeningen Datacenter Industrien.

Han tror først og fremmest, at det vil være medvirkende til, at flere virksomheder placerer datacentre i Danmark.

Og så vil det betyde, at vi opbygger knowhow, som kan bruges i andre lande.

- Der er store eksportperspektiver, fordi det er et af de områder, hvor vi i Danmark har en konkurrencefordel takket være vores fjernvarmesystem, siger han. 

Læs også Facebook kan nu levere overskudsvarme til tusinder af fynboer

Det kræver dog, at der også bliver fundet løsninger på en række andre udfordringer.

- Vi står med et problem i forhold til arbejdskraft, der skal drifte datacentrene. Der er behov for at få uddannet nogle specialister på det område.

- Og så skal vi have anlægsvirksomheder, der har ekspertise i at bygge disse centre, siger Henrik Hansen.

Kan gøres med eksisterende centre

Han ser i øvrigt også med den nye kendelse muligheder for, at eksisterende datacentre kan udnytte overskudsvarmen bedre. 

- Der findes en række mindre datacentre, der har problemer med at komme af med overskudsvarmen. De vil også med en decentral løsning kunne udnytte energien bedre, end det er tilfældet i dag, siger han.

Kendelsen fra Skatteankenævnet betyder, at virksomheder, der gratis leverer overskudsvarme til fjernvarmebrug, slipper for at betale afgift af den.

Der skal dog fortsat betales elafgift, og fjernvarmeselskaberne skal også investere i nye anlæg, der kan udnytte varmen og sende den ud i varmenettet.

Derfor er det ikke givet, at fjernvarmen bliver meget billigere. Men til gengæld baserer den sig i højere grad på vedvarende energi, fordi datacentrene typisk får strøm fra vindmøller eller solceller.