I det fynske folks tjeneste

Hurtigt overblik: Sådan hænger kvote-reglerne sammen

Bagenkop-fiskerne undrer sig over EU-reglerne, som de mener er for stramme. Her får du en hurtig gennemgang af kvote-reglerne.

Foto: Jonas Bertelsen

Det er EU, der fastlægger fiskeripolitikken i Danmark. Her får du en hurtig gennemgang af, hvordan reglerne hænger sammen.

  • EU-landenes fiskeriministre i Ministerrådet fastsætter hvert år de såkaldte TAC-kvoter for fiskebestandene. Med andre ord bestemmer EU, hvor mange ton af de forskellige slags fisk, der må fanges.
     
  • EU-landene fordeler så TAC-kvoterne imellem sig. Hvert land får en individuel tildelingsprocent per fiskebestand.
     
  • Herefter skal de enkelte lande afgøre, hvordan de vil udnytte kvoterne. I Danmark sker fordelingen gennem FKA-kvoter, der afgør hvor meget det enkelte fartøj må fange.
     
  • Ud over kvoterne har EU indført torskestop. Det betyder, at kuttere over 12 meter ikke må fange torsk i den vestlige Østersø fra den 15. februar til den 31. marts.