I det fynske folks tjeneste

Flygtninge undervises i dansk arbejdsmoral

Opgaven med at få det store antal nytilkomne flygtninge i arbejde stiller store krav til kommunernes jobcentre.

Faaborg-Midtfyn Kommune har i øjeblikket 19 medarbejdere ansat til at løse den opgave – og flere stillinger er lige nu slået op.

Flygtningene skal lære at begå sig sprogligt, men de skal også gøres bekendt med normer og værdier på det danske arbejdsmarked.

- Det er et kolossalt stort arbejde, men det handler om lige at få dem til at indse, at hvis du den her rette tilgang til arbejdsmarkedet, så har du altså også muligheder for at få et rigtigt arbejde, det fortæller integrationskonsulent i Faaborg-Midtfyn Kommune, Delta Khan.

Det er en indsats, som koster – men samtidig er det af stor økonomisk betydning for kommunens økonomi i årene, der kommer, at så mange som muligt bliver selvforsørgende og dermed ikke ender på offentlig forsørgelse.

- Skal det lykkes, handler det om i videst muligt omfang at tilpasse indsatsen til den enkelte flygtning. Det fortæller den faglige leder for Center for Aktiv Indsats i Faaborg-Midtfyn Kommune, Betina West Poulsen.

- Der er ingen tvivl om, at integrationen sker bedst jo mere individuelle, vi kan få lov til at være. Det er bare ikke altid, at det kan hænge sammen med den produktion og drift og virkelighed, vi har, fordi det kræver rigtig meget at være individuel.

Her kan du se, hvad der blandt andet foregår på nogle af de mange kurser, som Faaborg-Midtfyn afholder i forsøget på at gøre de mange flygtninge, som kommer til kommunen, arbejdsparate:

 

02:22 Luk video