Langelands borgmester modtog vild nyhed på Folkemødet

Den samfundsøkonomiske gevinst ved en bedre færgeforbindelse over Langelandsbæltet og opgradering af rute ni kan vise sig at blive langt større end hidtil antaget.

Det var en stærkt overrasket borgmester fra Langeland, som fredag middag stod på landdistrikternes scene på Folkemødet på Bornholm.

Netop som debatten om alle samfundsfordelene ved at investere i en fremskudt færgehavn ved Tårs og en opgradering af rute ni nærmede sig sin afslutning, gik partner og manager Martin Bøge fra konsulentfirmaet Incentive på scenen med en kort bemærkning.

- Hvis færgetaksterne på Spodsbjerg-Taars overfarten bliver reduceret i samme takt som nedsættelsen af taksterne på Storebælt, vil den samfundsøkonomiske gevinst ved at investere i projektet stige fra de nuværende 3,6 procent til 4,7 procent, lød det fra Martin Bøge.

Skæld ud til Sund & Bælt

På scenen stod Langelands borgmester Tonni Hansen (SF) i debat med Lollands borgmester Holger Schou Rasmussen (S), folketingsmedlem Lennart Damsbo (S) og direktøren i DI Transport Michael Svane. Især de to borgmestre var stærkt overraskede, men på den positive måde.

- Det er helt nyt for mig, lød det fra Holger Schou Rasmussen.

Han havde umiddelbart forinden brugt en del af taletiden på at skælde ud på Sund & Bælt, fordi det statslige selskab endnu ikke har nedsat færgetaksterne på Langelandsbæltet.

Det sidste er borgmestrene stærkt utilfredse med, fordi der i forliget om Storebæltsforbindelsen i sin tid blev indgået en politisk aftale om, at billetprisen på færgerne skal nedsættes i takt med, at prisen på at køre over Storebæltsbroen falder. Senest er taksten på Storebælt faldet med 25 procent, men taksterne er endnu ikke sat tilsvarende ned over Langelandsbæltet.

- At det samfundsøkonomiske afkast ved en fremskudt færgehavn og en opgradering af rute ni kan blive helt op til 4,7 procent er virkelig en vild og spændende oplysning. Det kom helt bag på mig, sagde Tonni Hansen til TV 2/Fyn umiddelbart efter debatten.

- Svendborg og Langeland har jo en alliance med Guldborgsund og Lollands Kommuner. Vi har været meget sure over, at taksterne på færgen endnu ikke er sat ned, selv om det nu er blevet 25 procent billigere at køre over Storebælt. Med de her nye oplysninger, skal vi nu have fuld power på at få dem sat ned, siger Tonni Hansen.

Incentive bag analyse

Det var Incentive, som af Sund & Bælt sidste år fik til opgave at gennemføre den samfundsøkonomiske forundersøgelse af projektet. Firmaet er et af Nordens førende økonomiske konsulenthuse.

Martin Bøge, som har været med til at udarbejde rapporten, bekræfter overfor TV 2/Fyn, at det samfundsøkonomiske afkast ville være blevet væsentligt højere, hvis billetprisen på Spodsbjerg-Taars var faldet i samme takt som prisen på at køre over Storebæltsbroen.

- I udgangspunktet har vi en intern rente på 3,6 procent på projektet med de nuværende takster på Storebælt, som er reduceret med 25 procent. Hvis taksterne på færgen var reduceret tilsvarende, villle vi have haft en intern rente på 4,7 procent, hvilket er højere end finansministeriets krav om en rente på fire procent, som er niveauet for, hvornår det bliver samfundsøkonomisk rentabelt. Det må siges at være en væsentlig forskel, siger Martin Bøge til TV 2/Fyn.

  Cecilie Nisgaard

Det øger presset

Tonni Hansen vil nu sætte ekstra power på bestræbelserne på at få taksterne på færgeoverfarten sat ned.

- Godstransporten over Langelandsbæltet er faldet med ni procent, siden taksterne blev sat ned på Storebælt, og det er tabte arbejdspladser for os på Langeland, siger Tonni Hansen.

Borgmesteren hæfter sig dog mest ved, at den samfundsøkonomiske forrentning ved at investere i en bedre færgeoverfart og en opgradering af rute ni vil stige til langt over det niveau, som finansministeriet anbefaler som udgangspunkt for store samfundsinvesteringer.

- En samfundsøkonomisk gevinst på 4,7 procent er meget, når vi snakker om investeringer i landdistrikterne. Nu vil jeg og mine kolleger sætte fuld power på at overbevise borgmestrene i vores områder og politikerne på Christiansborg om, at de skal være med til at bære projektet igennem. Det er virkelig bemærkelsesværdigt, siger Tonni Hansen, som kalder oplysningerne for en kæmpenyhed, der kun kan øge presset på centrale politikere på Christiansborg.

Hør hele interviewet med Langelands borgmester Tonni Hansen (SF) nedenfor.

  Cecilie Nisgaard