Opdragelse: Børn skal blive til nogen, før de skal blive til noget

Børn skal blive til nogen, førend de skal blive til noget. Torsdag fik den fynske børne- og socialminister Mai Mercado ti handlingsplaner til, hvordan danskerne bliver bedre til at opdrage deres børn.

Børn skal blive til nogen, førend de bliver til noget. Sådan lyder en af de anbefalinger, som er med i den rapport, som det såkaldte Opdragelsespanel torsdag afleverede til børne- og socialminister Mai Mercado (K).

I rapporten er en række anbefalinger til, hvordan danske forældre får mere fokus på børneopdragelse. Anbefalingerne er mundet ud i 13 områder og 10 handlingsplaner, som blev præsenteret ved et arrangement på Folkemødet i Allinge.

Opdragelsespanelets rapport kommer, efter at børne- og socialministeren i starten af året skød en debat om opdragelse i gang. Den fynske minister satte arbejdet i gang, fordi hun mener, at det halter med danskernes børneopdragelse. 

I panelets anbefalinger er der blandt andet fokus på, hvad der er forældrenes, skolernes og samfundets rolle for, at børnene får en god opdragelse. 

Ti forslag til handleplaner

Panelet har fokuseret på 13 forskellige områder af børneopdragelse og er kommet med ti forslag til handleplaner, som skal give bedre børneopdragelse.

1. Der skal laves et dannelseseftersyn af dagtilbud og skoler

2. Der skal føres en mere progressiv familiepolitik.

3. Der skal styrket fokus på de fagprofessionelles rolle i forhold til opdragelse og forældresamarbejde

4. Styrket rådgivning og vejledning om opdragelse

5. Forældre skal have nemmere adgang til konkret viden

6. Obligatorisk forventningsafstemning mellem dagtilbud/skole og hjem

7. Obligatorisk børnehave-hjemsamtale

8. Viden om og metoder til inddragelse af forældre til at forme værdierne i dagtilbud og skoler

9. Styrket forskning samt indsamling og formidling af viden om digitale medier

10. Ekspertråd om digitale medier

Fakta