I det fynske folks tjeneste

Odense ansætter flere i beskæftigelsesforvaltningen

20 nye sagsbehandlere skal hjælpe Odenses trængte beskæftigelsesforvaltning til at overholde lovens tidsfrister.

jobcenter

Ansættelsen af de 20 nye sagsbehandlere bliver betalt ved at fastholde besparelser, som beskæftigelses- og socialudvalget tidligere har vedtaget for at honorere regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag.

Udvalget har ellers fået lov af økonomiudvalget til at rulle nogle af besparelserne tilbage, da omprioriteringsbidraget blev aflyst; men nu går pengene altså til ansættelse af nye medarbejdere i den pressede beskæftigelsesforvaltning.

Forvaltningen har haft problemer med at overholde lovens tidsfrister og har fået påbud fra Arbejdstilsynet på grund af det store arbejdspres,  de ansatte er udsat for.

En analyse har vist, at 20 ekstra årsværk gør det muligt at overholde loven på de pressede områder, skriver rådmand Steen Møller i en pressemeddelelse.

I en tidligere sparerunde har forvaltningen sparet 52 job væk.

Rådmand Steen Møller pointerer, at ingen af dem var sagsbehandlere på de områder, hvor der nu ansættes folk.