Snyd med kørselspenge: B1909 reagerer på DBU-straf

B1909 har ifølge DBU overtrådt amatørbestemmelserne og fratrækkes 18 point og tildeles en bøde på 50.000 kroner. B1909 vil bruge afgørelsen "som afsæt til en fremtid med en ren tavle".

B1909's betyrelse reagerer midt på aftenen mandag på den straf som Dansk Boldspil-Union (DBU) mandag tildelte klubben efter en undersøgelse hos Skat.

Undersøgelsen har vist, at klubben mod reglerne har gjort brug af skattefri befordringsgodtgørelse til flere af klubbens spillere i perioden 2012-2017.

Opdatering
Clock08. okt 2018, kl. 20:24
Artiklen er opdateret med udtalelse af rådmand Susanne Crawley Larsen (R).

Den odenseanske danmarksserieklub har ifølge Fodboldens Disciplinærinstans således overtrådt DBU’s amatørbestemmelser. Derfor fratrækkes klubben 18 point og tildeles en bøde på 50.000 kroner.

B1909 tager umiddelbart dommen til efterretning, og skriver i en pressemeddelelse på klubbens hjemmeside, at 
B1909 gennem længere tid er blevet undersøgt af flere instanser - herunder Skat, Odense Kommune og DBU. 

"Vi har ligesom de nævnte aktører kun interesse i at eventuelle uregelmæssigheder justeres ind og rettes op", og at der er brugt megen tid på at "understøtte processen".

Bestyrelsen skriver videre, at den har "måttet konstatere, at der særligt i de tidlige år fra 2012 og frem, har været arbejdsgange der helt korrekt er blevet anfægtet af Skat", men at bestyrelsen finder DBUs straf hård, og vælger at "bruge den som afsæt til en fremtid med en ren tavle":

"Vi har gennem længere tid arbejdet målrettet på at bringe alle forhold i orden, og det er derfor også glædeligt at konstatere, at DBU også anerkender dette i deres melding", skriver bestyrelsen.

Spillerne giver den en skalle

Bestyrelsen fortæller også i pressemeddelelsen, at den har brugt mandagen på at "bearbejde dommen fra fodboldunionen, både blandt klubbens ledelse og i spillertruppen":

"Og meldingen er klar og tydelig: Med dommen visker vi tavlen ren én gang for alle, og rykker om muligt endnu tættere sammen. Spillerne har mandag aften givet klart udtryk for, at de i fællesskab vil kæmpe for at hente de tabte point ind igen, så klubben står med det bedst mulige udgangspunkt inden vinterpausen!".

Pressemeddelelsen slutter således: "B1909 har ikke yderligere kommentarer til sagen".

Rådmand har en god fornemmelse

Susanne Crawley Larsen (R), rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, siger til TV 2/Fyn, at DBU's dom umiddelbart ikke får konsekvenser i tildelingen af midler til klubben:

- I første omgang ser jeg det som et mellemværende mellem et forbund og en forening. Men det er klart, at jeg gør mig også nogle tanker omkring det samarbejde man kan have med sådan en forening, siger Susanne Crawley Larsen (R).

Dansk Boldspil-Unions straf til danmarksserieklubben på Gillestedvej i det nordøstlige Odense får således ikke den radikale rådmand til, at gøre alvor af tidligere udtalelser om sagen og stoppe de kommunale udbetalinger.

- Jeg har jo tidligere udtalt, at jeg ikke kan forestille mig, at Odense kommunes børn- og ungeforvaltning kan samarbejde med en forening, der snyder. Men jeg har også udtalt, at man godt kan tilgive sådan en forening, hvis de får rettet op på sagerne.

- Og det har jeg en fornemmelse af er sket.

Odense Kommune har siden 2002 udbetalt cirka 800.000 kroner årligt til B1909 til en fodboldskole,