I det fynske folks tjeneste

Syrisk murer: Han møder før tiden hver dag!

Han kom fra Syrien med en uddannelse som murer, men var igennem en række fejlslagne praktikker. Nu arbejder Ahmed Khaled Albraik hos Skibhusmureren.

00:27

I muren på villaen i Odense skal en revne repareres. Det er 25-årige Ahmed Khaled Albraik som svinger murerskeen. Han er flygtning fra Syrien, hvor han er uddannet murermester og har stået i lære ved en murermester i Syrien i knapt to år.

Men før det førte til jobbet hos Skibhusmureren, har han været igennem en række forfejlede praktikker. Forløb, der aldrig førte til jobs. Ingen forstod, at han var håndværker, og hans sprogkundskaber var for dårlige til at forklare det. Han havde ingen papirer på sin uddannelse med fra sit hjemland.

- Han havde mistet modet, siger Daniel Gherezghiher, der ejer Skibhusmureren.

Målret praktikforløb

Indgangen til det danske jobmarked er svær for flygtninge og emigranter. Ledigheden blandt ikke vestlige indvandrere i Odense er dobbelt så høj som hos etniske danskere.

Ifølge tal fra Odense Kommune er 28,3% af de ikke vestlige indvandrere mellem 16-66 år i ordinær beskæftigelse. Til sammenligning er 52,8% af de etnisk danske mellem 16-66 år i ordinær beskæftigelse.

Det var da Ahmed mødte en konsulent fra Odense Kommune, som forstod hans byggetekniske baggrund, at der skete en ændring. Konsulenten fandt ud af, at Ahmed havde arbejdet med fundamenter og muret råhuse og at han både kan  vandskure og opmure vægge.

Konsulenten kontaktede Skibhusmureren, og Ahmed Khaled Albraik startede i november sidste år i praktik med 16 timer om ugen, hvor han skulle passe sin danskundervisning på Læredansk de andre dage. Og det er her, kommunerne ifølge Daniel Gherezghiher kan blive bedre til at se på den enkeltes baggrund.

-Man skal blive bedre til at spørge, hvad de kan og undersøge, hvordan et praktikforløb bliver målrettet det, siger han.

Møder ofte før tid

Ahmed gjorde så godt et stykke arbejde, han mødte op og ofte før tid, så praktikken blev forlænget, til der kom mere arbejde til murerfirmaet.

Daniel Gherezghiher til venstre ejer Skibhusmureren. Han har været glad for at ansætte den syriske flygtning Ahmed Khaled Albraik som murer.  Foto: Pernille Kjær Nielsen Foto: Pernille Kjær Nielsen

Taler kun dansk

Ejeren af Skibhusmureren er selv fra Eritrea og kom til Danmark i starten af '90'erne. Daniel Gherezghiher taler arabisk og har hjulpet Ahmed med sproget. Men alle samtaler imellem de to foregår på dansk og de arbejder med at gentage ordene igen og igen, indtil Ahmed forstår det.

De øver f.ek.s navne på værktøj, og hvis han henter det forkerte grej i bilen, får han lov at gå tilbage både tre og fire gange, indtil han finder det rigtige. Og det kræver tålmodighed og tid som arbejdsgiver i en lille virksomhed.

- Jeg gør det for at tage en del af ansvaret. Det er vigtigt for hele samfundet at vi tager en del af opgaven på os, når der kommer så mange på en gang. Det er alles ansvar, siger Daniel Gherezghiher.

Daniel har også rådet Ahmed til at lade være med at gå i Bazar Fyn og tale arabisk, når han har fri for i stedet for at tale dansk.

Alle skal i arbejde

Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har et mål om at alle medborgere skal i arbejde, også de nye borgere med flygtningebaggrund. Målet med Beskæftigelsesplan 2016 er, at 20 pct. af de integrationsflygtninge, der ankommer til Odense i løbet af 2015, er selvforsørgende 1 år efter integrationsperioden påbegyndes. 

Udaf de 103 flygtninge, der i marts 2016 enten var i løntilskud eller praktik i Odense Kommune, er 14 kommet i ordinær beskæftigelse og 4 i uddannelse. Det vil sige tæt ved målet på de 20 procent.

Ahmed Khaled Albraik arbejder nu med løntilskud frem til 30. september. Han har arbejde hos Skibhusmureren, sålænge der er ordrer nok.

-  Han kan støbe og pudse, og det, han ikke kan, lærer vi ham. Det går godt, og han er meget lærenem, siger Daniel Gherezghiher.