10 kommuner på Fyn i fremtiden

De små kommuner forsvinder - og den nye standardkommune har typisk mellem 30 og 80 tusinde indbyggere. For Fyn betyder det, at der i fremtiden kun vil være godt 10 kommuner. Det viser et rundspørge foretaget til landets kommuner. 

-

De små kommuner forsvinder - og den nye standardkommune har typisk mellem 30 og 80 tusinde indbyggere. Det viser et rundspørge, som Jyllands Posten har foretaget til landets kommuner.

På Fyn vil antallet af kommuner blive reduceret med to trediedele. Det betyder, at der fremover kun vil være omkring 10 - 11 kommuner på Fyn. I resten af Danmark vil der kun være en trediedel, der forsvinder.

- Hvis det landkort holder, så er det lige til at blive i godt humør af. Det her betyder, at vi kan løfte nye og større opgaver i fremtiden, siger Anker Boye, næstformand i Kommunernes Landsforening og borgmester i Odense.

Undersøgelsen viser også, at de nye storkommuner vil blive dannet med udgangspunkt i landets købstæder.

Strukturkommissionen har anbefalet minimums-kommuner på 20.000 og 30.000 indbyggere.