I det fynske folks tjeneste

10 millioner til miljøet: Fynske busser skal være grønne

Staten bevilliger ti millioner kroner til at gøre regionale busruter i Region Syddanmark mere klimavenlige.

De regionale busruter på Fyn skal være grønnere med en pulje penge fra staten. Foto: Ole Holbech

Når du i fremtiden skal transportere dig på tværs af Fyn, kan du med god samvittighed vælge bussen.

I et testprojekt har staten nemlig bevilliget ti millioner kroner til Fynbus og Sydtrafik for at gøre busturen mere klimavenlig. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Som en del af den grønne omstilling skal diesel erstattes med biodiesel og el hos nogle af de 201 regionale busser, der kører rundt i Region Syddanmark.

Læs også Flere lokale busruter sløjfes under nedlukning

- Jeg er glad for, at det er lykkedes at få midler til de to projekter. Det vil bidrage til den grønne omstilling af den regionale kollektive trafik, som prioriteres i den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”, siger Formanden for Udvalget for regional udvikling, Søren Rasmussen (DF), i pressemeddelelsen.

Fynske elbusser

Det står i aftalen om grøn kollektiv trafik

  • Nuværende udbud af bybusser i Odense løber til 2027. Ved næste udbud senest i 2027 skal alle bybusser være nulemission.
  • At arbejde for at alle nye tværkommunale busser skal være nulemission.
  • Ny-leasing og ny-indkøb af kommunale personbiler skal være nulemission fra 2021 i det omfang det er økonomisk realistisk.
  • Minimum 75 pct. af alle ny-leasede og ny-indkøbte kommunale vejgående køretøjer skal anvende et CO2-neutralt drivmiddel eller være nulemission fra 2022, hvis det er teknisk muligt og økonomisk realistisk.
  • At understøtte udbredelsen af elladestandere til personbiler, så der skabes en fornuftig ladestanderinfrastruktur bredt for odenseanerne.
  • At arbejde for, at egne service- og vareleverancer skal foregå med grønne drivmidler i forbindelse med nye indkøbsaftaler.
  • At arbejde for, at Odense Kommunes medarbejdere transporterer sig mere bæredygtigt. Odense Kommune ønsker derfor at udarbejde en transportpolitik med ret

Kilde: Transport- og boligministeriet 

Se mere

Fynbus modtager i alt 3.977.000 kroner til projektet, hvilket skal udskifte tre af de regionale dieselbusser med elbusser. 

Elbusserne medvirker til at nedbringe CO2-udledningen, men udskiftningen skal også være med til at danne viden om anvendelsen af de eldrevne busser på regionale ruter.

Det er nemlig ikke helt enkelt at benytte den grønne løsning i trafikken, da de skal kunne køre på længere afstande. Netop dette har tidligere været årsagen til, at elbusser er blevet fravalgt.

- Teknologiudviklingen går hurtigt, og mulighederne for en grøn busdrift forbedres, men det er også vigtigt, at der findes midler til at fremme den grønne omstilling, så alternativet ikke bliver serviceforringelser, siger Søren Rasmussen.

Læs også Aftale lukker hul hos Fynbus på 100 millioner

I december 2020 har Regionsrådet indgået en klimasamarbejdesaftale med regeringen, hvor det fremgår, at alle nye udbud af busser på regionale ruter fra 2021 skal være CO2-neutrale eller nulemissionsbusser, der betyder at miljøet ikke forurenes af affaldsprodukter fra driften.

Region Syddanmark har sammen med FynBus også søgt om midler til en brintbus, hvilket dog ikke blev imødekommet.