I det fynske folks tjeneste

100-årige dropper plejehjemmet

Livet længe leve. Antallet af 100-årige danskere vokser. Flere end tidligere klarer sig selv i egen bolig, viser ny undersøgelse fra Syddansk Universitet.

Her i Lindelse på Langeland lever kvinderne længere end deres mænd. Måske er det også disse kvinder, der lever til de er 100 år i egen bolig.

Antallet af 100-årige i Danmark er næsten fordoblet på 10 år. Mens der i år 2000 var 485 danskere, der var fyldt 100 år, er antallet 1. januar i år oppe på 889.

Samtidig med at flere kan fejre, at de har levet i 10 årtier, viser en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet, at 100-årige bliver i stand til at klare flere daglige gøremål uden hjælp. Flere end halvdelen af de 100-årige kvinder i 2005 kunne klæde sig selv på, og hver femte selv gå i bad. Det er næsten en dobbelt så stor andel, som blandt de kvinder, der var 100 år i 1995.

Samtidig viser undersøgelsen, at flere 100-årige bliver boende i deres eget hjem. I 1995 fejrede to ud af tre 100-årige den runde fødselsdag på et plejehjem - i 2005 gjaldt det kun for cirka halvdelen.

Ifølge forsker, ph.d. Henriette Engberg nyder den nye generation godt af, at de er født 10 år senere og dermed har levet i en tid med hygiejniske og sanitære fremskridt. Det har betydet færre infektionssygdomme i barndommen.

- Samtidig skelner sundhedssystemet ikke længere så meget til, om patienten er ung eller gammel. Lægerne behandler i stigende grad mennesker, som har nået en meget høj alder, siger Henriette Engberg.

- I dag er det ikke usædvanligt, at en 90-årig for eksempel får en ny hofte og dermed bedre kan klare sig hjemme, og måske derfor også når en højere alder, siger hun.

Den positive udvikling er overraskende, fordi det med flere 100-årige var forventeligt, at antallet af svagelige ville stige. Den tendens ses i Japan, siger Bernard Jeune, lektor på Center for Aldringsforskning på Syddansk Universitet.

- Når en større andel bliver 100 år, kunne det være, fordi samfundet hjælper nogen til at overleve, som er skrøbelige og dermed ude af stand til at klare sig selv, siger han.

Forskerne begynder til efteråret at undersøge, hvordan det går de, der er født i 1910 og dermed fylder 100 år i år.