I det fynske folks tjeneste

100 borgmestre for lavere takster på Storebælt

100 borgmestre fra hele landet sender nu en opfordring til Trafikministeren om at revurdere takstniveauet på Storebæltsbroen.

-

100 borgmestre fra hele landet sender nu en opfordring til Trafikministeren om at revurdere takstniveauet på Storebæltsbroen.

De 100 borgmestre fra Sjælland, Jylland og Fyn har sammen udformet et brev til trafikminister Flemming Hansen. Brevet bliver overrakt til ministeren på fredag af en mindre borgmester-delegation.

I brevet opfordrer borgmestrene til at hele grundlaget for prisstrukturen på Storebæltsbroen bliver revurderet:

\"Beregninger viser, at samfundsøkonomien vil forbedres, hvis man reducerer eller helt fjerner taksterne. En mærkbar reduktion af transportomkostningerne på Storebælt vil skabe vækst i den samfundsøkonomiske kage, både mht. arbejdspladser, øget indkomst, lavere varepriser og øget pendling. Og gevinsten vil kunne mærkes i hele landet - ikke bare i de regioner, der ligger tættest på broen\", står der blandt andet i henvendelsen.

\"Restgælden på Storebæltsbroen skal naturligvis finansieres. Men fastsættelsen af taksterne er mindst lige så meget et spørgsmål om politisk vilje og prioritering, som den er et udslag af økonomiske beregninger. I en tid hvor der fra alle sider arbejdes på at skabe større enheder og bedre integration mellem regionerne, er den nuværende takstbarriere mellem Øst- og Vestdanmark helt utidssvarende\", skriver de 100 borgmestre.