I det fynske folks tjeneste

100 unge giver nye bud på grænselandets fremtid

Danske og tyske unge drager i sommeren 2014 på et fælles højskoleophold for at debattere, hvordan Den Dansk-Tyske Region skal udvikle sig fremover.

100 danskeere og tyskere mødes ved den dansk-tyske grænse, 150 år efter krigen i 1864. Ikke for at slås, men for at diskutere grænselandets fremtid.

Opholdet afsluttes med et ungdomsparlament, hvor de unge vedtager en række forslag, som senere behandles i regionsråd og landdag.

Når 150-året for Slaget på Dybbøl markeres i 2014 bliver det blandt andet med særligt fokus på de unge, som er fremtiden i Den Dansk-Tyske Region.

I sommerferien 2014 mødes 50 danske og 50 tyske unge derfor til et højskoleophold i Aabenraa og Leck, hvor de via workshops, "fremtidsværksteder" og oplæg fra blandt andet historiekyndige personer og virksomhedsrepræsentanter skal komme med deres egne bud på, hvad der skal karakterisere det dansk-tyske samarbejde fremover.

Højskoleopholdet er en del af projekt Dybbøl 2014, som Region Syddanmark, delstaten Slesvig-Holsten, Udviklingsråd Sønderjylland og Industrie- und Handelskammer zu Flensburg står bag.

- Vi vil bruge den historiske mærkedag til at se fremad, og derfor skal de unge naturligvis inddrages. Jeg glæder mig over, at netop højskolerne tager opgaven på sig og tilbyder de unge en oplevelse for livet - samtidig med at vi politikere kan få nye idéer til det dansk-tyske samarbejde ud af det, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Workshop og udflugter

Højskolen Østersøen i Aabenraa og Nordsee Akademie i Leck samarbejder om det 14 dage lange ophold.

De i alt 100 danske og tyske elever fordeles på begge skoler, men mødes også samlet om en fodboldturnering og en grillaften.

Ud over at eleverne skal arbejde med de konkrete vækstudfordringer, er det nemlig også et særskilt formål for opholdet, at de unge opbygger langvarige relationer, der kan styrke deres uddannelse og karriere og samtidig intensivere samarbejdet hen over grænsen.

Grænseforeningen glæder sig

Afslutningen på højskoleopholdet bliver et ungdomsparlament i landdagen i Kiel, hvor de 100 unge vil få lejlighed til at møde "rigtige" politikere og få et indblik i den demokratiske proces.

Bagefter skal de unge selv til stemmeknapperne og vedtage en række beslutningsforslag, som senere behandles i regionsrådet i Region Syddanmark og landdagen i Kiel.

Grænseforeningen har fra begyndelsen været dybt involveret i projektet, og formand Finn Slumstrup ser med spænding frem til, at idéen nu bliver vakt til live.

- Grænseforeningen går med glæde ind i samarbejdet om dette projekt. Vi har i lang tid været optaget af, hvordan man kan øge unge menneskers engagement i grænselandets fremtid. Målet må være at nå frem til, at Nordslesvig og Sydslesvig bliver en region, som unge mennesker vender tilbage til efter gennemført videregående uddannelse, så vi får standset den hjerneflugt, regionen i virkeligheden oplever, siger han.

Læs mere om projektet her