1296 flygtninge til Fyn i 2016

Udlændingestyrelsen har nu fastsat kommunekvoterne for flygtninge i 2016. De 10 fynske kommuner får i alt 1296 flygtninge.

Kommunekvoterne angiver, hvor mange flygtninge m.fl. kommunerne kan forvente at modtage i 2016, og kvoterne vil blive anvendt af Udlændingestyrelsen i forbindelse med visiteringen af flygtninge m.fl. til boligplacering i kommunerne, hvor de vil gennemgå et integrationsforløb.

Fordeling af flygtninge på Fyn