19 kommuner sagsøger staten: Fejl har kostet 737 millioner

19 kommuner - heriblandt tre fynske - sagsøger staten i historisk sag om fejl i udligningssystemet.  Jammerbugt og Lolland Kommuner bliver prøvesager.

19 kommuner er ved at lægge sidste hånd på et søgsmål mod staten for fejl i udligningssystemet. De tre fynske kommuner Svendborg, Assens og Kerteminde er blandt de kommuner, der lægger sag an. 

En stævning vil formentlig blive indleveret ved Københavns Byret om få dage, oplyser advokat Anker Laden-Andersen.

Han repræsenterer kommunerne, der anslår, at de har tabt 737 millioner kroner i årene 2017 og 2018.

- Vi har fundet to kommuner - Jammerbugt og Lolland - der er repræsentative for problemstillingen, og som vi vil køre som prøvesager, siger Anker Laden-Andersen.

Da sagsøgerne mener, at sagen er principiel, vil man arbejde for at få sagen behandlet ved Østre Landsret som første instans.

Alternativt i Københavns Byret med tre byretsdommere. Kommunerne mener, at de har tabt penge på en fejl i udligningssystemet. Det er det system, der fordeler midlerne mellem landets 98 kommuner ud fra nogle fastsatte kriterier.

I Svendborg mener man at have gået glip af 47,4 millioner kroner, i Assens er det 16,8 millioner kroner og i Kerteminde er det 16,4 millioner kroner. 

Fejlen består ifølge de sagsøgende kommuner i, at udlændinges uddannelsesniveau ikke er blevet registreret. Det har ifølge kommunerne ført til, at kommuner med mange veluddannede udlændinge har fået for store tilskud, mens kommuner med mange udlændinge uden uddannelse har fået for lidt.

- De synspunkter, stævningen bygger på, kan findes direkte i forarbejderne og formålet til loven, siger Anker Laden-Andersen.

Kommunerne gør gældende, at de allerede i 2014 gjorde staten opmærksom på fejlen.

- Man kunne efter vores mening have undgået problemstillingen, ved at man dengang ofrede et ganske lille beløb til at få Danmarks Statistik til at lave en rigtig opgørelse, så man kunne administrere efter loven.

- Det fravalgte man, siger Anker Laden-Andersen.

Fejlen i udligningssystemet er rettet med virkning fra 2019. Statens advokat, Kammeradvokaten, har tidligere udtalt, at der ikke er noget at komme efter.

Kommunerne bag søgsmålet har hver især betalt 300.000 kroner i advokatudgifter.

Anker Laden-Andersen forventer, at sagen tidligst vil kunne blive behandlet ved retten i løbet af 2020.