193 børn og unge på venteliste

193 børn og unge i Fyns Amt står på venteliste til ambulant behandling på det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus i Odense. Det viser en ny opgørelse, der for første gang dokumenterer, at der findes en venteliste.

-

193 børn og unge i Fyns Amt står på venteliste til ambulant behandling på det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus i Odense. Det viser en ny opgørelse, der for første gang dokumenterer, at der findes en venteliste.

Der har ikke tidligere været udarbejdet en venteliste på området, så der er ingen tal at sammenligne med. Alligevel er formanden Social- og Psykiatriudvalget, Ib Dalsfledt (DF), overrasket over tallet.

\"Det kom bag på mig, at der var så mange. Det er meget uheldigt, og det kan vi slet ikke leve med,\" siger han til TV2/Fyn.dk

Også det socialdemokratiske udvalgsmedlem, Ejvind Hansen (S), beklager situationen.

\"Vi beklager tilstanden, det er uholdbart med sådan en venteliste. Men det psykiatriske område er ikke så højt gearet som det somatiske,\" siger Ejvind Hansen (S).

Mest gæld
Socialudvalget overtog sygehuspsykiatrien fra Sygehusudvalget sidste år, og ifølge Ib Dalsfledt (DF)har området i den grad manglet politisk fokus.

\"Det at have ondt i sjælen er ikke noget, der har interesseret politikerne i Sygehusudvalget. Vi har overtaget både gæld og arv, men det er nu mest gæld,\" siger Ib Dalsfledt (DF), helt præcist et hul i pengekassen på fem millioner kroner.

Mere kontrol
Han indskærper, at der nu kommer mere kontrol med børne og unge-området. Fremover skal det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus aflægge rapport hvert kvartal over udviklingen i ventelisten.
Desuden har amtet ansat en administrerende chef, Karen Thomsen, der skal sørge for, at de tiltag, som er besluttet, nu også bliver ført ud i livet.

Fra næste år vil et akutteam bestående af læger, sygeplejersker, psykologer og pædagoger blive startet, samtidig med, at der oprettes to ekstra dagpladser og to ekstra døgnpladser.

Ingen venteliste i Sønderjylland
Social- og Psykiatriudvalget har samarbejdet med Sønderjyllands, Vejle og Ribe Amt, for at finde nye metoder at komme ventelisten til livs. I Sønderjyllands Amt findes ventelisten ganske enkelt ikke.

\"Der har ikke været noget konkret endnu, men jeg er først tilfreds, når det er muligt at komme til forundersøgelse med det samme,\" siger Ib Dalsfledt.