20 fynske narkodødsfald

19 fynboer og en enkelt kvinde med folkeregisteradresse udenfor øen døde sidste år på Fyn, efter at have indtaget narko.

-

19 fynboer og en enkelt kvinde med folkeregisteradresse udenfor øen døde sidste år på Fyn, efter at have indtaget narko.

Det viser Rigspolitiets narkotikastatistik 2000.

Af de 19 fynske narkomaner kommer de 15 fra Odense, mens de fire øvrige politikredse hver har mistet en borger på grund af narkoen.

Med 15 dødsfald i Odense er der ikke den store udvikling at spore. Hverken i positiv eller negativ retning. I 1999 var tallet 14 og i 1998 16.

Der er imidlertid en stor usikkerhedsfaktor med hensyn til de fynske dødsfald. I Fyns Amt regner embedslægen også antallet af narkorelaterede dødsfald ud - blandt andet i samarbejde med Odense Politi. I den statistik er tallet af narkorelaterede dødsfald kun på 13 personer.

Usikkerheden skyldes i høj grad en forskel i den måde man definerer dødsårsagen, og hvorvidt dødsfaldet er rapporteret til Rigspolitiet før eller efter en opduktion.

Få beslaglæggelser
Rigspolitiets statistik viser samtidig, hvor svært det er for politiet at få bugt med narkoens bagmænd.

På Fyn blev der beslaglagt 1,265 kilo heroin. Man vurderer, at der alene i Odense bliver solgt over 100 kilo heroin hvert år. I 1999 beslaglagde Odense Politi cirka 300 gram.

Politiet beslaglagde desuden 0,635 kilo kokain, 0,349 kilo amfetamin, 11,129 kilo hash og 388 ecstasy-piller.

Men igen skal statistikken tages med visse forbehold. Udover de 1,265 kilo heroin beslaglagde Odense Politi faktisk også omkring 1,3 kilo heroin ved to store beslaglæggelser på Sjælland.

Det blev beslaglagt i forbindelse med en Odense-sag, men tæller altså ikke som en \"Odense-beslaglæggelse\".