200 ansatte fyres på Lindø

Tiderne er hårde ved værftsindustrien, og på denne baggrund har ledelsen på Lindøværftet besluttet at fyre 200 ansatte. Afskedigelserne rammer også værftets underleverandører og omkring 5-600 stillinger på Fyn risikerer nu at forsvinde.

-

Tiderne er hårde ved værftsindustrien, og på denne baggrund har ledelsen på Lindøværftet besluttet at fyre 200 ansatte. Afskedigelserne rammer også værftets underleverandører og omkring 5-600 stillinger på Fyn risikerer nu at forsvinde.

\"Det er næsten umuligt at skaffe nye ordrer, hvorfor Odense Staalskibsværft ser sig nødsaget til at varsle påtænkte reduktioner i medarbejderstaben\", skriver ledelsen i en meget kortfattet pressemeddelelse.

Konkurrence fra Korea
Bag dagens beslutning om at varsle 200 afskedigelser ligger en hårdere og hårdere international konkurrence. Især konkurrencen fra de statsstøttede værftet i Sydkorea har kostet værftet i Munkebo ordre. Samtidig er markedet meget stille, og nu er ordrebogen tom.

\"Det havde gavnet vores konkurrencesituation, hvis EU havde påtalt statsstøtten i Sydkorea mere konsekvent. Vi savner opbakning fra EU\", siger værftsdirektør John Skov Hansen.

De ansatte blev fredag informeret om ledelsens planer om at fyre ansatte. De 200 fyringer vil udelukkende ramme de 2300 ansatte inden for CO-industri. De 440 funktionærer går i denne omgang fri.

Ikke ledelsens skyld
\"Vi mener at ledelsen har gjort, hvad der var muligt for at afværge denne situation. Værftet har blandt andet fået udskudt afleveringen af et par skibe for at reducere antallet af fyringer. Det er naturligvis meget negativt, men vi har ikke noget at bebrejde ledelsen\", siger fællestillidsmand Claus Jensen.

Lindøværftet har på nuværrende tidspunkt ordre til udgangen af 2003. I 2004 skal værftet bygge nogle krigskibe, men derefter er det usikkert om der er beskæftigelse til den resterende medarbejderskare.

\"Der ser sort ud, og jeg kan ikke love noget for fremtiden\", siger John Skov Hansen.

5-600 job forsvinder
Afskedigelerne rammer ikke bare værftsarbejderne, men mange virksomheder på hele Fyn. En tommelfingerregel lyder, at hver gang Lindøværftet fyrer en medarbejder, bliver der nedlagt 2-3 job på resten af Fyn. Det betyder at dagens varslinger på 200 fyringer kan betyde at 5-600 job forsvinder på Fyn.

\"Der er mange underleverandører, der bliver ramt af det her. Det er meget beklageligt og kommer til at ramme både Munkebo og resten af Fyn\", siger Munkebos borgmester Palle Hansborg Sørensen(S).

På mandag vil væftsledelsen og medarbejdernes repræsentanter indlede forhandlingerne om de varslede afskedigelser.