I det fynske folks tjeneste

2003 dårligt år for fynske smuglere

2003 var et hårdt år for de fynske smuglere. Et samarbejde mellem ToldSkat Fyn og de fem fynske politikredse har givet et godt udbytte, set fra myndighedernes side.

-

2003 var et hårdt år for de fynske smuglere. Et samarbejde mellem ToldSkat Fyn og de fem fynske politikredse har givet et godt udbytte, set fra myndighedernes side.

Mange store fangster af både spiritus og cigaretter gør, at politiet og ToldSkat Fyn oplevede de største afsløringer af smuglervarer nogensinde i 2003.

Fangsterne var som følger:

  • 8.295.000 cigaretter
  • 19.028 liter vin, øl og spiritus
  • et væsentlig antal liter fyringsolie, som endnu ikke er opgjort

En af sagerne i 2003 skete i samarbejde det svenske toldvæsen, som foretog en beslaglæggelse af 30 millioner cigaretter. Beslaglæggelsen skete på baggrund af efterforskning udført af Odense Politi.