22.12: Dagens juletegning

Dagens juletegning kommer fra 6-årige Simon Tinglet- Hygum fra Middelfart.

En julegave er på vej til Simon.

Du kan også sende din juletegning til TV 2/FYN. Send den til:

TV 2/FYN

Olfert Fischers Vej 31

5220 Odense SØ

mrk: Juletegning

eller send den via mail til jul@tv2fyn.dk