241 flere flygtninge til Fyn

De 10 fynske kommuner skal næste år modtage i alt 1537 flygtninge. Det er 241 flere end meldt ud for bare to måneder siden.

I alt skal kommunerne modtage 5000 flere flygtninge næste år. Det viser nye tal for næste års antal flygtninge i kommunerne fra Udlændingestyrelsen.

Dermed opjusteres antallet fra det hidtil udmeldte 12.000 til 17.000 flygtninge.

- Det nye landstal skyldes naturligvis den meget store tilstrømning til Danmark. En stor del af disse flygtninge er allerede i landet som asylansøgere, men får først afgjort deres sag i 2016, lyder det fra udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg, Venstre til Ritzau..

- Jeg er klar over, at kommunerne står med en stor opgave, hvilket er årsagen til, at vi nu giver kommunerne bedre muligheder for midlertidige boliger, hvor flere eksempelvis kan indkvarteres i samme værelse, tilføjer hun.

 

Oversigten viser kommunekvoterne for 2016, som Udlændingestyrelsen vil fastsætte, hvis kommunerne ikke indgår en frivillig aftale.

 

 
 

Artiklen er opdateret, da fordelingstallene for kommunerne i den første version var forkerte.

De tidligere fordelingskvoter kan ses på  www.nyidanmark.dk/da-dk/Statistik/visiteringskvoter/