I det fynske folks tjeneste

25.000 bogpakker til småbørn

Børn, der vokser op med højtlæsning, klarer sig bedre i skolen. Derfor forsøger 20 kommuner at motivere udsatte familier til at læse højt for deres børn.

Højtlæsning hjælper børn til at klare sig bedre i skolen. Bibliotekarer, blandt andet på Fyn, uddeler derfor gratis bogpakker.

Bibliotekarer fra i alt  20 kommuner skal uddele 25.000 bogpakker til familier i udsatte boligområder. Foreløbig har de uddelt 15.000. Familierne får den første pakke, når barnet et seks måneder, og den anden, når barnet fylder et år. Den tredje pakke skal forældrene selv hente på biblioteket, når barnet er 18 måneder.

Projekt Bogstart omfatter 20 kommuner.  Det gælder blandt andet Odense, Esbjerg, Fredensborg og  Fredericia.

 En evaluering viser, at forældrene modtager tilbuddet positivt. Tidligere har en undersøgelse vist, at 58 procent af forældrene selv oplever, at Bogstart har ændret deres læsevaner i en positiv retning.

Projektet er betalt af satspuljen, som fordeles af Folketingets partier undtagen Enhedslisten til sårbare og udsatte grupper.

Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen.