27 ændringsforslag fra Enhedslisten

Fjern tilskuddet til Odense Lufthavn, luk EU-kontoret og udvid daginstitutionernes åbningstid med to timer dagligt. Sådan lyder nogle af de 27 ændringsforslag Enhedslisten i Odense har til næste års budget.

-

Fjern tilskuddet til Odense Lufthavn, luk EU-kontoret og udvid daginstitutionernes åbningstid med to timer dagligt. Sådan lyder nogle af de 27 ændringsforslag Enhedslisten i Odense har til næste års budget.

Står det til Enhedslistens enlige repræsentant i Odense Byråd, Per Berga Rasmussen, så bliver der penge til både ældre, børn og kultur til næste år.

Selvom Enhedslisten som sædvanlig står uden for budgetforliget i byrådet, fremsætter partiet 27 ændringsforslag til budgettet for 2005.

Enhedslisten vil blandt andet give 5.5 mio. kr. til lokalbiblioteker og Internationalt Hus. Børnepasningsområdet skal have tilført 18 mio. kr.  for at undgå besparelser i skolefritidsordningerne og udvide åbningstiderne i daginstitutionerne. Ældre- og handicapområdet skal have i alt 18 mio. kr.

I følge Enhedslisten skal de mange udgifter finansieres ved at stoppe tilskuddene til Odense Lufthavn og EU-kontoret i Bruxelles. Samtidig skal parkeringsafgifterne hæves.

Ikke meget tyder dog på, at Per Berga Rasmussen får held til at samle flertal bag nogle af sine ændringsforslag. Et massivt flertal bestående af S, V, K og SF indgik i starten af september et bredt forlig om næste års budget.

Budgettet for 2005 bliver behandlet i Odense Byråd 6. oktober.