I det fynske folks tjeneste

3.000 fynske opgange mangler postkasser

Knap 3.000 opgange på Fyn har endnu ikke opsat en postkasse i stueetagen, og mange kommer til at søge om dispensation fra fristen, der er den 1. januar 2010.

Efter nytår løber postbuddet ikke længere op ad trapperne med posten.

Efter årsskiftet er det slut med at posten dumper ind af brevsprækken på fjerde sal. Postbuddet kigger ind af hoveddøren og putter post i de postkasser der skal være i stueetagen. Men, der er mange der mangler at få sat anlæggene op.

- Det er tydeligt, at der med små 3.000 manglende opgange er en hel del, som ikke når at få anlæggene sat op inden nytår, siger Jørgen Fischer privatkundechef for Fyn i Post Danmark.

Baggrunden for postkasse-opsætningen er Folketingets beslutning fra 2004. I følge beslutningen skal alle etageejendomme, der er bygget før 1974, have brevkasseanlæg i stueetagen inden udgangen af 2009.

Tidsfrist udskudt

Det er ikke kun i fynske etage-ejendomme det kniber med postkasserne. Det er galt over hele landet. Derfor har Færdselsstyrelsen i samarbejde med Post Danmark besluttet at udvide fristen, så man kan søge om først at have anlægget på plads i starten af det nye år.

- Med den nye frist er det vores forventning, at stort set alle vil være klar inden udgangen af 1. kvartal 2010, siger Jørgen Fischer, privatkundechef for Fyn i Post Danmark.

Undtagelser

Bevægelseshæmmede og handicappede kan via indstilling fra Socialforvaltningen også stadig få bragt post til døren.

Er man fyldt 65 år og bor i en etageejendom fra før 1974, kan man enten selv eller via fuldmagt henvende sig på posthuset, hvis man stadig ønsker at få bragt sine forsendelser til døren.

Se mere i vores udsendelse i aften, mandag klokken 19.30.

Post Danmark - Regler for postkasser, fra 1. januar 2010