3,8 millioner danskere spiste hos Jensens Bøfhus sidste år

Overskud på ni millioner kroner efter årrække med kurs mod konkurs. 2020 bliver et svært år.

Jensens Bøfhus kom økonomisk godt igennem sit første år med nye ejere og ny direktør ved roret.

Direktør Anders Nikolajsen kunne onsdag præsentere det første reelle overskud i syv år.

Et overskud på knap ni millioner kroner for aktiviteterne i 2019.

Driften før renter, skatter og afskrivninger var i plus med 26 millioner kroner.

Det skal sammenlignes med et driftsunderskud på 63 millioner kroner sidste år.

Den store økonomiske klods om benet blev forhandlet på plads allerede i 2018 – en gældseftergivelse hos kreditorerne på 132 millioner kroner.

Siden har den nye bestyrelse og direktør trimmet og fintunet endnu mere i det første turnaround-år.

Omsætningen faldt med fra 481 til 472 millioner kroner hovedsageligt på grund af lukningen af fire ikke overskudsgivende restauranter i 2019.

3F-konflikt

- 2019 var et tilfredsstillende år, men i 2020 er vi mødt med store udfordringer på grund af coronakrisen og konkurrenceforvridende vilkår i branchen som vi desværre ikke kunne løse med vores overenskomstpartnere. Det gjorde ondt – og gør stadig ondt – at 3F i april, helt unødvendigt, tvang os til at afskedige cirka 200 medarbejdere, da de blokerede for, at vi som alle andre virksomheder kunne få lønkompensation, siger Anders Nikolaisen i en pressemeddelelse.

Han henviser til konflikten om ny overenskomst med 3F, der endte med lock-out af en snes medarbejdere og og siden afskedigelse af et par hundrede medarbejdere, som ikke kunne blive omfattet af lønkompensation på grund af konflikten.

Peter Lykke Nielsen, faglig sekretær i 3F, håber på en aftale med Jensens Bøfhus

Hos 3F håber man fortsat, at man kan komme overens med Jensens Bøfhus.

- Men hvis vi skal skrive under på forslaget fra Jensens Bøfhus risikerer vores tjenere at gå ned i løn med 20 kroner i timen. Vi mener Jensens Bøfhus skal betale det samme for tjenerarbejde, som man gør hos Bones og Hereford Beefstouw. Jensens vil have samme overenskomst som hos Flammen, men her har man ikke serveringsarbejde på samme måde, siger faglig sekretær Peter Lykke Nielsen fra 3F.

Indtil videre har 3F holdt igen med en optrapning af konflikten ved at udskyde en strejke mod bøfhuskæden. Det sker med henvisning til, at man ikke vil bringe kæden økonomisk i knæ.

Fakta

Jensens Bøfhus er ikke umiddelbart lukningstruet som følge af coronakrisen.

Efter regnskabsårets afslutning har koncernen indgået aftale med ny bankforbindelse og samtidig har selskabets aktionærer stillet et ansvarligt lån på 10 millioner kroner til rådighed

Ifølge ledelsesberetningen i årsregnskabet er de økonomiske forholdsregler nok til at fortsætte driften i 2020 under forudsætning af en maksimal nedgang i omsætningen på 25-30 procent svarende til et fald i det forventede resultat på 50-55 millioner kroner.

”Dette anses for værende et worst-case scenarie og meget usandsynligt”, hedder det.

Mens kæden ser frem mod en usikker fremtid med corona-restriktioner, kalder Anders Nicolaisen 2019 for godkendt og inden for skiven.

I alt 3,8 millioner gæster besøgte Jensens Bøfhus i 2019 og satsningen på gamle og mere klassiske retter bar tilsyneladende frugt.

- Det er ikke mindst vores fantastiske medarbejdere i både bøfhusene, fabrikken i Struer og administrationen, der har en stor del af æren for at skuden er vendt den rette vej. Også vore samarbejdspartnere i rådgivningsvirksomheden Anpro har været uvurderlige i processen. Det er ikke altid lige sjovt at skære ind til benet og effektivisere, men vi har en virkelig stærk kultur blandt vores folk og en tro på at det nok skal lykkes, siger Anders Nikolaisen.

Koncernen Jensens Food Groups egenkapital (formue) er igen i plus - dog med beskedne 9,5 millioner kroner.

Jensens Bøfhus tæller 21 restauranter i Danmark, 6 i Sverige og 1 i Norge. Kæden beskæftiger 730 medarbejdere.