56 børn blev ulovligt tilbageholdt af politiet

Betjente må ikke frihedsberøve børn, der mistænkes for butikstyveri, men det sker alligevel af og til. 24 børn på Fyn og i Jylland blev sidste år ulovligt tilbageholdt.

I alt blev 56 børn under den kriminelle lavalder sidste år ulovligt tilbageholdt af politiet.

Det viser en opgørelse, som justitsminister Søren Pind (V) har sendt til Folketingets retsudvalg.

Især situationer, hvor børnene var mistænkt for at stjæle i en forretning, volder problemer.

Politibetjente må ikke tilbageholde - altså frihedsberøve - børn i sager om butikstyveri.

Alligevel skete det for 32 børn i det østlige Danmark og for 24 børn i Jylland og på Fyn.

Det viser den kontrol, som dels Statsadvokaten i København og dels Statsadvokaten i Viborg har udført.

Tre politikredse - København, Midt- og Vestsjælland og Nordsjælland - er klar over problemet. De har oplyst, at "man har fortsat fokus på at undgå tilbageholdelser af børn for butikstyveri," fremgår det.

Og i det hele taget går det fremad, når det gælder politiets håndtering af unge under den kriminelle lavalder.

Hovedparten af tilbageholdelserne har været i orden. I alt var der 247 sidste år.

I flere år har politikredsene haft svært ved at følge reglerne om børn. Men nu går det bedre, noterer for eksempel vicestatsadvokat Gyrithe Ulrich, som kontrollerer politikredse i Østdanmark:

- Man er nu i alle kredse meget opmærksomme på ikke at indbringe børn, der mistænkes for strafbare forhold, til politistationerne, medmindre der foreligger det fornødne anholdelsesgrundlag, og det i øvrigt skønnes nødvendigt, skriver hun.

Der skal meget til, før politiet må anbringe et barn uden kontakt med andre i for eksempel et venterum eller i et detentionslokale. At udsætte børn for såkaldt enerumsanbringelse skal være en undtagelse.

Men kun i et ud af syv tilfælde, der er registreret på Fyn og i Jylland, var betingelserne opfyldt, noterer senioranklager Tina Østergaard. De seks var altså ikke i orden.

Det har også vist sig, at et enkelt barn sad mutters alene i mere end lovens grænse på seks timer.

På baggrund af erfaringerne har rigsadvokat Ole Hasselgaard bestemt, at området også skal følges i 2015.