61 millioner i overskud hos Middelfart Sparekasse

Middelfart Sparekasses halvårsregnskab viser et overskud på 61 millioner kroner før skat. Det er især provisions- og gebyrindtægterne, der trækker regnskabet op.

Med et overskud før skat på 61 millioner kroner kan Middelfart Sparekasses direktør Martin Baltser se tilfreds tilbage på første halvår af 2018.

quote Vores forretning vokser fortsat - vi får flere kunder, udlånet stiger, og det samme gør vores indtægter. Samtidig har vi haft som mål at holde igen med vores udgifter, og også det er lykkedes i første halvår.

Martin Baltser, administrerende direktør, Middelfart Sparekasse.

Overskuddet er 13 millioner kroner mindre end resultater for samme halvår 2017. Men det var ifølge direktøren ventet. I første halvår 2017 solgte banken nemlig en virksomhed for 25 millioner kroner. 

- Vores forretning vokser fortsat - vi får flere kunder, udlånet stiger, og det samme gør vores indtægter. Samtidig har vi haft som mål at holde igen med vores udgifter, og også det er lykkedes i første halvår. Så bortset fra de ekstraordinære indtægter i første halvår 2017 leverer vi et stærkere halvårsregnskab i år, siger Martin Baltser.

Sparekassens toplinje, netto rente- og gebyrindtægterne, er vokset med 5,6 procent til 258,6 millioner kroner.

Gebyrindtægter vokser

Men hvor det tidligere var renteindtægterne, banker som Middelfart Sparekasse tjente penge på, så er det nu særligt provisions- og gebyrindtægterne, der bidrager til stigningen.

Gebyrindtægterne er steget fra 111 millioner kroner i første halvår af 2017 til 122 millioner kroner i første halvår af 2018.

- Tallene viser, at vores rolle som pengeinstitut langsomt forandrer sig. Tidligere var renteindtægterne fra udlån vores langt største indtægtskilde. Nu er posterne renteindtægter og gebyr- og provisionsindtægter næsten lige store, siger Martin Baltser og fortsætter:

- Vi har i stigende grad en rolle som distributør af produkter fra samarbejdspartnere som Totalkredit, DLR Kredit, Sparinvest og nærpension. Kunderne efterspørger rådgivning om bolig, investering og pension, og kombinationen af en bred vifte af produkter og personlig rådgivning i det lokale pengeinstitut falder i kundernes smag, siger Martin Baltser.

Som eksempel på, hvor meget samarbejdspartnerne fylder i sparekassen nævner han, at sparekassens udlån er på 5,6 milliarder kroner, mens sparekassen formidler obligationslån for 20 milliarder kroner gennem Totalkredit og DLR Kredit.

- Vi yder et stykke arbejde og tager også en risiko, og begge dele skal vi naturligvis have betaling for. Det er forklaringen på, at særligt vores provisionsindtægter stiger, siger Martin Baltser.

Fortsat stort indlånsoverskud

Sparekassen har i dag indlån for næsten 9,8 milliarder kroner inklusiv indlån i puljeordninger.

Indlånet voksede også i første halvår af 2018 mere end udlånet - et tydeligt tegn på, at kunderne fortsat sparer op frem for at kaste sig ud i nye investeringer, mener Martin Baltser.

- Jeg hæfter mig særligt ved, at kunderne i større stil placerer indlån i puljeordninger, hvilket vi også rådgiver dem til, for at opnå en bedre forrentning end nul procent på en almindelig indlånskonto, siger Martin Baltser.

Samtidig viser regnskabet, at sparekassen fortsat taber mindre på dårlige lån.

Men mens nogle sparekasser i dag er begyndt at tilbageføre nedskrivninger på lån, har Middelfart Sparekasse nedskrevet godt fire millioner kroner på lån. 

I samme periode i 2017 nedskrev sparekassen lån for 5,2 millioner kroner.