Åbne daginstitutioner eller nødpasning: Uenighed i de fynske kommuner - sådan gør din

På Christiansborg er der uenighed blandt partierne om, hvorvidt landets daginstitutioner bør holde åbent. Vi har spurgt de fynske kommuner, hvad de mener.

Hjemmearbejde er belevet hverdag for mange danskere, og flere forældre er allerede mestre i at jonglere fuldtidjob ved siden af den nye tilværelse som lektiehjælper, støttepædagog og gårdvagt for deres børn, som er sendt hjem fra skole. 

Landets daginstitutioner er dog stadig åbne, om end regeringen har opfordret forældre med mulighed for det til også at holde de mindre børn hjemme.

Regeringens støttepartier og pædagogernes fagforbund har på baggrund af de høje smittetal opfordret regeringen til at lukke landets daginstitutioner og indføre nødpasning til de børn, hvis forældre arbejder i kritiske erhverv.

Alligevel har regeringen fastholdt deres udmelding om, at landets daginstitutioner ikke er omfattet af nedlukningen.

Blandt de fynske børneudvalgsformænd er der ligeledes uenighed om, hvorvidt regeringens linje er den rigtige.

Se nedenfor, hvad holdningen er i din kommune.

Kerteminde Kommune: Skab tryghed for personalet

Formand for Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget i Kerteminde Kommune, Jutta Lundqvist Nielsen (EL) så helst, at daginstitutionerne lukkede.

Alligevel forstår hun godt regeringens og sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

- Smittetallene lige nu er enormt bekymrende, så jeg så gerne, at institutionerne lukkede, indtil smittetrykket faldt. Men jeg kan også godt se, at så kan hjulene ikke køre rundt, så vi må bare gøre alt, hvad vi kan, for at personale, forældre og børn kan føle sig trygge, siger hun.

Nyborg Kommune: Nødpasning giver bedst mening

Suzette Frovin (F), der er formand for Skole- og Dagtilbududvalget i Nyborg Kommune, ser også helst, at daginstitutionerne bliver omfattet af nedlukningen.

- Som SF'er synes jeg, det giver mest mening at indføre nødpasning, men det er vi ikke helt enige om på tværs af partierne i udvalget, siger hun.

Skole- og Dagtilbududvalget i Nyborg Kommune holder møde om daginstitutionerne senere på dagen torsdag. Så længe institutionerne er åbne, opfordrer Suzette Frovin til, at børnene deles op i mindre grupper, og at forældre afleverer børnene udenfor med mundbind på.

Svendborg Kommune: Forældre skal have mulighed for at passe deres arbejde

Formanden for Børne- og Ungeudvalget i Svendborg, Henrik Nielsen (C), mener, at daginstitutionerne så vidt muligt holdes åbne, så samfundet kan køre.

- Daginstitutionerne giver forældre mulighed for at passe deres pligter, og derfor er de en vigtig spiller i forhold til at holde samfundet i gang, siger han.

Han opfordrer dog forældre, der arbejder hjemme, og som har mulighed for det, til at holde børnene hjemme, så institutionerne ikke bliver fuldt belagt.

Langeland Kommune: Fint som det er

Jan Ole Jakobsen (V), formand for Lærings-, Social- og Kulturudvalget i Langeland Kommune, ønsker også at fastholde den nuværende åbning af daginstitutionerne.

Han mener dog at forældre og bedsteforældre, som har mulighed for det, bør holde børnene hjemme.

- Jeg mener det er fint, som det er. Der er jo ting, som er nødt til at fungere. Og det er mit indtryk, at de forældre, som har mulighed for at holde børnene hjemme, også gør det, siger han.

Ærø Kommune: Tingene skal køre

Næstformand i Kultur- og Socialudvalget i Ærø Kommune, Mona Madsen (V), ser det som en nødvendighed, at daginstitutionerne holder åbent.

- Jeg så selvfølgelig helst, at alle blev hjemme, så vi kunne bryde cirklen. Men der er bare ting, som skal køre. For eksempel er en tredjedel af Ærøs befolkning ældre, og hvis alle sendes hjem, mangler de ældre hjælp, siger hun.

Det var ikke muligt at komme i kontakt med formanden i Kultur- og Socialudvalget i Ærø Kommune, Minna Henriksen (F).

Faaborg- Midtfyn Kommune: Sindssygt svært

Formanden for Opvækst- og Læringsudvalget i Faaborg- Midtfyn Kommune, Kim Aas Christensen (A), forstår godt, at det pædagogiske personale er bekymrede over at skulle holde institutionerne åbne.

Alligevel mener han, at man ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv bliver nødt til at holde åbent.

- Det er sindssygt svært. Det pædagogiske personale er blevet smidt ud i en rigtig svær situtaion, men det vil ligeledes sætte mange forældre i knibe, hvis de ikke kan få passet deres børn. Derfor må vi holde daginstitutionerne åbne og sørge for at skabe nogle forsvarlige rammer for personalet, så de kan være trygge, siger han.

Odense Kommune: Vacciner det pædagogiske personale

Susanne Crawley (B), formand for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, fortæller, at de også i Odense Kommune lægger sig op ad regeringens udmeldinger om åbne daginstitutioner.

Hun opfordrer dog forældre med mulighed for det til at aflevere senere og hente tidligere, men man skal ikke have dårlig samvittighed over at aflevere sit barn, mener hun. Derudover ser hun gerne, at det pædagogiske personale bliver anset som en del af frontpersonalet.

- Personligt synes jeg, at man skulle begynde at anse det pædagogiske personale som frontpersonale og tage dem med i vaccinestrategien, siger hun.

Susanne Crawley fortæller yderligere, at Odense Kommune har rejst en forespørgsel i KL-fora om, at værnemidler bør være gratis for pædagogiske institutioner.

Middelfart Kommune: I orden at holde åbent

Næstformand i Børn, Kultur og Fritdsudvalget i Middelfart Kommune, Esben Erichsen (A), er også på linje med regeringen i sagen, så længe de forældre, der kan, holder deres børn hjemme.

- Det er en svær situation, men presset i institutionerne er allerede mindre, nu hvor mange forældre holder deres børn hjemme. Så jeg synes, det er i orden, at de holder åbent, siger han.

Det var ikke muligt at komme i kontakt med formanden i Børn, Kultur og Fritidsudvalget i Middelfart Kommune, Lars Vigsø (A).

Assens Kommune: Forskel på hovedstaden og Fyn

SF's folketingsgruppe har flere gange givet regeringen en klar anbefaling om at indføre nødpasning.

Alligevel ser formanden for Uddannelse, Børn og Familie i Assens Kommune, Mogens Mulle Johansen (F), ikke nogen problemer i at holde de fynske daginstitutioner åbne, så længe smittetallene lokalt ikke er større, end de er. Han er derfor tilfreds med regeringens udmelding.

- Min grundholdning er, at vi skal leve op til det, som regeringen og Sundhedsstyrelsen siger. Der er forskel på, hvor pressede institutionerne er i hovedstadsområdet og i landkommunerne, og derfor giver det ikke mening for os at indføre nødpasning, siger han.

Nordfyns Kommune: Hjulene skal holdes i gang

Også Anja Lund (V), der er formand for Børne- og Ungeudvalget i Nordfyns Kommune, er på linje med regeringen om at holde daginstitutionerne åbne. Hun forstår godt, at det kan være utrygt for det pædagogiske personale, særligt nu, hvor årstiden gør, at der må tilbringes flere timer indendørs. Hun mener dog, at det er en nødvendighed, at forældre stadig kan få passet deres børn.

- Hjulene skal jo holdes i gang, og det kan bare være rigtig svært, særligt for forældre til børn med særlige behov, at passe børn og arbejde samtidig, siger hun.

Dog opfordrer Anja Lund forældre der har mulighed for det til at holde børnene hjemme.