Aarup Kommunalbestyrelse

-

-

Ved Kommunalvalget i 1997 blev de 15 pladser i Aarup Kommunalbestyrelse fordelt på følgende måde:


  

Parti

Antal Stemmer

Mandater

A (Socialdemokratiet)

 1350

 8

B (Radikale Venstre)

 207

 1

C (Konservative)

 244

 1

O (Dansk Folkeparti)

 258

 1

V (Venstre)

 704

 4

Liste Å (Borgerlisten)

 131

 1


Af 3.972 vælgere stemte 2.936, heraf 2.894 gyldige stemmer. 


 


Kommunalbestyrelsens medlemmer:


A: Socialdemokratiet, 8 mandater:


Gunnar Lund
Borgmester


Hanne Vahl
Medl. Økonomiudvalget


Hardy Padkær
Medl. Teknisk Udvalg


Britta Mikkelsen
Medl. Økonomiudvalget


Ole Møller
Medl. Teknisk udvalg


Leif Rasmussen
Medl. Personudvalg


Peter Hemmersam
Fmd. Personudvalg


Lise Busk
Medl. Teknisk udvalg


 


B: Det radikale Venstre, 1 mandat:


Poul Poulsen
Medl. Personudvalg


 


C: Det konservative Folkeparti, 1 mandat:


Peder Andersen
Viceborgmester


 


O: Dansk Folkeparti, 1 mandat:


Poul Fischer
Medl. Økonomiudvalget


 


V: Venstre, 4 mandater:


Henning Jensen
Medl. Økonomiudvalget


Helge Strandgaard Hansen
Fmd. Teknisk udvalg


Lars Kristian Pedersen
Medl. Personudvalget.


Ane Lise Rasmussen
Medl. Teknisk udvalg


Valgforbund mellem C og V.


 


Tilbage til hovedsiden om Aarup Kommune