I det fynske folks tjeneste

Advarsler mod rostadion på Odense Fjord

Planerne om at etablere et stort internationalt rostadion på Odense Fjord får nu Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening til at protestere. De to foreninger frygter for de beskyttede fuglearter.

-


Sports- og naturfolk er endnu engang i kamp om fremtiden for Odense Fjord

Planerne om at etablere et stort internationalt rostadion på Odense Fjord får nu Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening til at protestere. De to foreninger frygter for de beskyttede fuglearter.

Ideen om at bygge et 2300 meter langt rostadion på Odense Fjord ved Stige Ø har jævnligt været fremført siden 1960?erne. Hidtil er planerne blevet skrinlagt, da et rostadion vil komme til at ligge midt i et EU Habitat- og fulgebeskyttelsesområde.

Linjen kan flyttes

Men bagmændene til planerne mener, at det er muligt at flytte et fuglebeskyttelsesområde.

- Vi har set fra andre sager, at det kan lade sig gøre at flytte et EU Habitatsområde, og det mener vi skaber nyt liv for vores planer om et rostadion ud for Stige Ø, siger John Christensen fra \"Den Selvejende Institution Stige Ø Rostadion\".

Ministermøde

Og derfor forsøger \"Den Selvejende Institution Stige Ø Rostadion\" nu igen at få planerne igennem. Om kort tid skal gruppen bag planerne holde møde med Miljøminister Connie Hedegaard og Vicestatsminister Bendt Bendsten om ideen.

Både Fyns Amt og Odense Kommune har udtalt sig positivt om projektet, hvis Miljøministeriet er indstillet på at flytte fulgebeskyttelsesområdet 250 meter mod øst.


Søsportsfolkene drømmer om at afvikle både EM og VM på Odense Fjord

Internationalt trækplaster

- Det vil blive et stort aktiv for hele Fyn. Vi vil få et stort rekreativt område ved Stige Ø, og med et internationalt rostadion vil vi kunne tiltrække idrætsfolk fra hele Norden og store arrangementer som fx EM og VM, siger John Christensen.

Selvom planerne endnu ikke er officielt fremlagt er Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening allerede på barrikaderne. De frygter, at et rostadion vil gå ud over fjordens unikke og særprægede fugleliv.

- Vi synes det er vigtigt, at ministrene bliver orienteret om vores synspunkter inden mødet med rosportsfolkene. Derfor har vi allerede nu fremsendt vores synspunkter til miljøministeren, siger præsidenten for DN, Poul Henrik Harritz.

Fuglefjendsk projekt

De to foreninger opfordrer Connie Hedegaard til at sørge for at Danmark lever op til vores forpligtigelser om at beskytte Odense Fjord og fuglelivet.

- Myndighederne og miljøministeren har pligt til at gribe ind over for disse planer. Der er en særlig forpligtelse til at beskytte følgende fuglearter som fx knopsvane, sangsvane, blishøne, toppet skallesluger, stor skallesluger, havterne, splitterne, klyde og rørhøg. Flere af disse arter forekommer særlig talrigt i det område hvor den nye rostadion tænkes anlagt, skriver de to foreninger i deres henvendelse til Connie Hedegaard.