Ældre i spil som frivillige

Fire fynske kommuner er med i et EU-projekt, der skal uddanne ældre til frivilligt velfærdsarbejde.

Odense, Svendborg, Nordfyns og Nyborg Kommuner og University College Lillebælt er med i EU-projektet, der skal styrke ældres rolle som frivillige.

Ældre borgere anses for at være en stor ressource som frivillige til at supplere det offentlige i fremtidens velfærdsarbejde.

Efter sommerferien begynder et udviklingsprojekt med 40 frivillige ældre i de fire kommuner.

De får uddannelse i arbejdet som frivillige og samtidig er målet et bedre samarbejde mellem de frivillige og kommunernes professionelle ansatte.

Håbet er, at det også virker som en påskønnelse af frivilliges arbejde og gøre det mere attraktivt at blive frivillig.