Ældre indlægges hjemme

Et nyt forskningsprojekt på OUH skal finde ud af, om det er muligt at indlægge akut syge ældre i deres eget hjem uden at det går ud over sikkerhed og tilfredshed.

Baggrunden er, at der kommer flere ældre med akutte behandlings- og plejekrævende sygdomme.

Derfor skal projektet Hospital Hjemme undersøge om de kan blive behandlet hjemme i stedet for at blive indlagt på hospital og hvordan teknologi kan hjælpe til.

I projektet skal et antal patienter over 75 år, der normalt bliver indlagt på Geriatrisk afdeling på OUH placeres i et Hospital Hjemme-arrangement.

Det sker ud fra en medicinsk, plejemæssig og funktionsmæssig godkendelse og kun med accept fra Odense Kommune, patienten og eventuelle pårørende.

Patienterne får status af indlagte på OUH og bliver hver dag tilset af en projektsygeplejerske og en af Geriatrisk afdelings læger. Hjemmeplejen tager sig af den øvrige pleje og behandling.

De bliver i forløbet overvåget elektronisk med sensorer, der måler puls, temperatur og andre hændelser, ligesom de kan tilkalde hjælp eller blive observeret med telekommunikation.

Skal virke som - eller bedre end - almindelig indlæggelse

Projektet skal afklare om hjemme-indlæggelse er muligt og acceptabelt for alle involverede og samtidig, om det er økonomisk rentabelt i forhold til almindelig indlæggelse.

- Og sidst men ikke mindst må der ikke være forskel på effekten på patienternes helbred, siger projektleder Jens-Ulrik Rosholm, overlæge på Geriatrisk afdeling G på OUH.

Forsøget kører fra 1. februar 2014 og tre år frem. Det financieres med 2,4 millioner kroner fra Velux Fonden, mens Patient@home betaler, 1,1 millioner kroner og Odense Kommune 200.000 kroner-

OUH og SDU betaler det meste af ph.d.-stillingen, der står for projketet.