Æraskolen får frataget statstilskud

Æraskolen i Odense mister sit statstilskud på tre millioner kroner om året. Undervisningsministeriet mener ikke, at skolen leverer en undervisning, der er god nok.

-

Æraskolen i Odense mister sit statstilskud på tre millioner kroner om året. Undervisningsministeriet mener ikke, at skolen leverer en undervisning, der er god nok.

Beslutningen om at fratage friskolen tilskuddet kommer efter at repræsentanter fra Undervisningsministeriet var på tilsynsbesøg på skolen.

Ingen organiseret undervisning
I begrundelsen for at fratage Æraskolen statstilskuddet siger ministeriet blandt andet \"at der ikke foregår en organiseret, planlagt undervisning i natur og teknik, biologi og fysik\"

\"Den smule undervisning, som tilsynet har iagttaget, har været fagligt og pædagogisk helt ukvalificeret. Idrætsundervisningen har fagligt set ikke meget med idræt at gøre, og håndarbejde, sløjd, hjemkundskab samt sundheds- og seksualundervisning synes ikke at indgå i undervisningen. Ministeriet må på det grundlag konkludere, at folkeskolens obligatoriske fag og emner ikke alle har kunnet genfindes i skolens undervisning\".

Minister: Vi måtte gøre det
\"Vi har i Danmark en fin tradition med friskoler. Den skal vi holde fast i. Men det kræver, at friskolerne tilbyder eleverne en undervisning, der står mål med folkeskolens. Det gør de fleste da også, men vi har måttet konstatere, at det ikke er tilfældet med Æraskolen i Odense. Og så er vi af hensyn til børnene nødt til at fratage skolen statstilskuddet\", siger undervisningsminister Ulla Tørnæs (V).