I det fynske folks tjeneste

Ærøboerne sparer mest ved sammenlægning

Ærøboerne er de danskere der får mest ud af kommune-sammenlægningen. Hver beboer i Marstal og Ærøskøbing kommuner sparer 323 kroner om året, fordi der bliver færre byrådsmedlemmer.

Ærøboerne får mest ud af kommunesammenlægningen

Stor forskel på besparelser

Center for Analytisk Journalistik, Dicar, har undersøgt hvor meget borgerne sparer, når færre byrådsmedlemmer skal have løn, befordringsudgifter, rejser og andet.

Fire fynske kommuner ligger blandt de ti kommuner, der sparer mest. I den kommende Ærø Kommune bliver der 15 byrådsmedlemmer mod 24 i de to nuværende kommuner. Det giver en besparelse på 2.238.448 kroner - eller 323 kroner pr. indbygger.

Den kommende Assens Kommune sparer dog et væsentligt større samlet beløb, når antallet af byrådsmedlemmer skæres ned fra 84 i de nuværende seks byråd til 29. Det sparer 10.335.470 eller 251 kroner pr. indbygger pr. indbygger.

Langeland og Faaborg-Midtfyn er to andre fynske kommuner på top ti listen. De sparer henholdsvis 214 og 187 kroner pr. indbygger.