Ærøskøbing - Kandidater

-

-

A: Socialdemokratiet, sideordnet opstilling, 8 kandidater:  


1. * Jørgen Otto Jørgensen, borgmester
2. Knud Sørensen - genopstiller
3. Chr. Albertsen - genopstiller
4. Keld Pedersen
5. Lone Engdam
6. Børge Strandberg
7. Bente Nicolaisen
8. Ole Knudsen


* Jørgen Otto Jørgensen blev valgt for første gang i 1997 og vil gå efter en bred konstituering. Han er ikke i tvivl om, at et af valgkampens hede temaer bliver de høje vindmøller, som mange er imod - og som Jørgensen går ind for. En af hans mærkesager er netop udbygningen af den vedvarende energi. En anden mærkesag er kampen for bredbånd og højhastighedslinier på Ærø. Det vil forbedre mulighederne for fjernarbejdspladser på øen. Jørgensen håber, at det kan fastholde og tiltrække nye virksomheder og borgere, hvilket han ser som en vigtig opgave i fremtiden - set i lyset af de sidste års befolkningstilbagegang.


Jørgen Otto Jørgensen går stærkt ind for sammenlægningen af kommunen med Marstal Kommune. Et andet valgtema vil være diskussionen om Ærøs fremtid som naturområde. Ærø er blevet foreslået som naturpark af det såkalde Wilhjelm-udvalg for at beskytte naturen i Danmark. Socialdemokratiet mener, at man ikke kun kan leve af at være turistmål. Derfor vil partiet arbejde imod, at øen bliver et naturreservat.


Valgforbund: A+F


 


C: Det konservative Folkeparti, sideordnet opst., 4 kandidater: 


1. * Anders Jørgensen, spidskandidat, genopstiller
2. Chr. Bruun
3. Desiree Berg
4. Svend Clausen


* De Konservative har haft en valgperiode uden den store indflydelse. Anders Jørgensen har haft et dårligt samarbejde med både Venstre og Socialdemokratiet. Han går ubetinget ind for kommunesammenlægningen, som efter hans mening burde være sket for længe siden. Han mener, at der gerne må komme flere vindmøller - de skal bare stå i den eksisterende vindmøllepark. Han mener ligeledes, at der kun burde være én færge fra Ærø, for at man kan spare penge.


Ikke i valgforbund


F: Det Socialistiske Folkeparti, partiliste, 6 kandidater:


1. * Susanne Harder, spidskandidat
2. Tange Rasmussen
3. Gerda Iversen
4. Carsten Møller Nielsen 
5. Mie Skov 
6. Jan Ahrenst


* SF er et nyt parti på Ærø og stiller op for første gang i Ærøskøbing. Susanne Harder tror, at der hele tiden har været grobund for SF. Der er bare ingen, som har taget initiativet før nu. Hun regner det for realistisk med et mandat og vil støtte en socialdemokratisk borgmester. Det store valgtema bliver vindmøllerne. Generelt går SF ind for vindenergi, men de omtalte vindmøller på 100 meter er for store til at stå på landjorden, mener Harder. De bør være på vandet. SF går ind for flere vådområder, som det er nævnt i den såkaldte Wilhjelm-rapport. Til gengæld vil partiet være påpasselig med at gøre hele Ærø til et naturreservat. Af andre mærkesager nævner Susanne Harder økologi og bedre tilbud til børnefamilier (for at tiltrække tilflyttere). Der skal være bedre muligheder for, at børn kan lave andet i fritiden end sport. SF går klart ind for en kommunesammenlægning og derefter et samarbejde med andre ø-kommuner som Læsø og Samsø. Ellers frygter partiet, at Ærø bliver lagt ind under Svendborg, hvilket bestemt ikke kan være i øens interesse.


Valgforbund: A+F


V: Venstre, sideordnet opstilling, 10 kandidater:


1. * Jens Groth-Lauritsen - genopstiller
2. Hans J. Albetsen - genopstiller
3. Marianne Rasmussen
4. Helle Rask (20 år)
5. Keld Madsen - genopstiller
6. Christian Aarup
7. Peder Pedersen - genopstiller
8. Merete Nesheim
9. Nanna Elverhøj
10. Birthe Henriksen


* Lauritsen går efter at tilbageerobre borgmesterposten, som han havde før sidste valg. Han vil arbejde for at få øernes overlevelse på den landspolitiske dagsorden, for i øjeblikket føler han, at det kører baglæns på Ærø. Han vil arbejde for, at erhvervslivet får bedre forhold og foreslår, at ø-kommunerne fritages for moms på bl.a. spildevandsafgifterne. For at \"holde skruen i vandet\" økonomisk er han 100% enig i, at en kommunesammenlægning i princippet er den bedste løsning. Dog tror han, at det bliver svært at få fordelt og placeret institutionerne bagefter.


Et af Venstres valgtemaer vil være diskussionen om Ærøs fremtid som naturområde. Ærø er blevet foreslået som naturpark af det såkalde Wilhjelm-udvalg for at beskytte naturen i Danmark. Venstre vil kæmpe imod, at øen bliver et naturreservat. Angående vindmøller mener Groth-Lauritsen, at det er et prestigeprojekt at gøre Ærø selvforsynende med energi - det får ingen praktisk betydning for forbrugerne. 


Ikke i valgforbund


Z: Fremskridtspartiet, 1 kandidat:


1. Per Bo Lohals, spidskandidat
 
* Per Bo Lohals går ikke selv efter borgmesterposten - hælder mest til at ville støtte en Venstre-borgmester. Efter flere år som underdrejet parti i Ærøskøbing er Per Bo Lohals nu klar til at kaste Fremskridtspartiet ind i politik igen. Der er ikke nogen etableret lokalforening, men 4-5 medlemmer af partiet. \"Vi skal ikke blive ved med at snakke om muhamedanere\", siger Lohals. Til gengæld vil en af hans mærkesager være vindmøllerne. Hos ham er der ingen tvivl om, at vindmøllerne skal op at stå, men han vil godt være med til at debatere, hvor det skal være henne. En anden mærkesag er, at der skal gøres noget mere aktivt for erhvervslivet. For at gøre det attraktivt at etablere sig på øen. Han forestiller sig, at man kan gøre mere for at reducere fragtudgifterne til fastlandet for dem, der vil producere varer på Ærø. Lohals er imod en kommunesammenlægning. Han synes tit, at tingene bliver så store, at det går galt.


Ikke i valgforbund


L: Vest Ærø Borgerliste, sideordnet opstilling, 7 kandidater: 


1. * Svend Aage Secher, spidskandidat, genopstiller
2. Ejler Mark Hansen - genopstiller
3. Anette Ullman - genopstiller
4. Hanne Fynbo
5. Jørgen Ulrik
6. Egon Jensen
7. Mads Kristiansen


* Vest Ærø Borgerliste har altid haft som mærkesag, at Ærøs to kommuner skal slås sammen. Det gælder også i år. Det handler om at bevare selvstændigheden på øen frem for at blive tvunget ind under Rudkøbing, Faaborg eller Svendborg Kommuner. Listens spidskandidat Svend Aage Secher regner også med, at en sammenlægning vil give besparelser. Borgerlisten vil arbejde for at Ærø ikke bliver et naturreservat, som listen føler, at Wilhjelm-rapporten har lagt op til. Man skal bevare norene som landbrugsjord.
En anden sag, Vest Ærø Borgerliste vil arbejde for, er billigere færgetrafik. Sammen med Læsø og Samsø bør Ærø lægge pres på Regeringen for at få - om ikke gratis - så billigere transportudgifter. Det vil gavne turismen og erhvervslivet. På kort sigt vil Secher også arbejde for, at kommunen skal finansiere, at pendlerne får billigere rabatkort til færgerne. De penge vil være givet godt ud for at beholde skattebetalende borgere på øen.
Vest Ærø Borgerliste vil ikke på forhånd lægge sig fast på, hvilken borgmesterkandidat de støtter, men de hælder mest til en borgerlig.


Ikke i valgforbund


Følgende genopstiller ikke:


1. Hans Westergaard (V)
2. Erik Falkenberg (L)
3. Ole Kjær Hansen (A)
4. Jess Heinemann (A)


Har vi glemt din link, så send en mail med den


Tilbage til hovedsiden om Ærøskøbing Kommune