Afbrændingstid

I oktober måned er det tilladt at afbrænde haveaffald i Odense Kommune. Det skal dog ske efter en række regler om afstanden til bygninger og andre genstande.

-

I oktober måned er det tilladt at afbrænde haveaffald i Odense Kommune. Det skal dog ske efter en række regler om afstanden til bygninger og andre genstande.


Afbrænding af kvas må slet ikke finde sted i stærk blæst. Blæser det op, eller skifter vinden retning kan det være nødvendigt at slukke bålet.


Afbrændingen skal ske i en afstand på mindst:  • 10 meter fra bygninger med hårdt tag

  • 30 meter fra bygninger med stråtag

  • 30 meter fra let antændelige objekter som f.eks. halmstakke, brandfarlige væsker, gasflasker, trykbeholdere og naturgasinstallationer.

  • 30 meter fra nåletræsbevoksninger og anden brandbar vegetation.

I vindens retning skal afstanden fordobles. For afbrænding af mere end 200 liter gælder skærpede afstandskrav.


Overtrædelse af bestemmelserne kan straffes med bøde; men ved grov uagtsomhed, der medfører skade på personer, ejendom eller miljøet - eller hvis der er risiko for det - kan der blive tale om hæfte eller fængsel i helt op til to år.